• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Producten en diensten

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het middelbaar beroepsonderwijs

Organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, sport, jeugdzorg en justitie moeten een meldcode hebben én het gebruik ervan bevorderen. De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe bijvoorbeeld een huisarts, kinderopvangmedewerker, leerkracht of hulpverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Invoering in middelbaar beroepsonderwijs

In deze brochure wordt toegelicht dat voor het invoeren van de meldcode in het middelbaar beroepsonderwijs geen nieuwe structuren of procedures nodig zijn. Het is voldoende om de verplichte stappen van de meldcode te plaatsen in de gangbare 'zorgroute'. Daar kunnen de signalen van de school gedeeld worden met de zorgpartners om tot een afgewogen aanpak te komen. In deze brochure worden ook enkele thema's voor het onderwijs nader toegelicht.


Titel:

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het middelbaar beroepsonderwijs

Auteur:

Nederlands Jeugdinstituut

Jaar:

Type:

Brochure

Omvang:

11 pagina's

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het middelbaar beroepsonderwijs

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.