• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Mediaopvoeding

Scholing

In de reguliere hbo-opleidingen is vooralsnog weinig aandacht voor de rol van ouders in de mediaopvoeding thuis of voor de rol van professionals daarbij. Slechts een paar opleidingen hebben structureel aandacht voor dit thema of voor mediawijsheid.

Minoren in het hbo

Er zijn drie hbo-opleidingen die een of meer minoren aanbieden op het terrein van mediaopvoeding of mediawijsheid:

  • De Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) van Windesheim Flevoland kent de minor Mediapedagogiek. De minor ondersteunt Pabo- en pedagogiekstudenten om zelf mediawijs te worden en die kennis in een schoolse setting over te kunnen dragen op elkaar, hun leerlingen en de leerkrachten.
  • De Pedagogiek opleiding bij Windesheim Zwolle biedt de minor Mediawijsheid en mediaopvoeding. Deze minor gaat vooral in op de opvoedingsondersteuning, zoals die door beroepskrachten gegeven wordt in Centra voor Jeugd en Gezin, of bij zwaardere vormen van hulp als het opvoeden en opgroeien van kinderen ernstig verstoord is. Vanaf januari 2015 wil Windesheim de opleiding ook uitbreiden met een meer-jarige post-hbo opleiding voor beroepskrachten.
  • De Christelijke Hogeschool Ede biedt vier op elkaar aansluitende minoren: Mediawijsheid, Filmwijs, Filmbeschouwing en Jeugdcultuur. De minoren gaan meer in op mediawijsheid dan op de pedagogische aspecten rond mediaopvoeding.

Postdoc opleidingen

Vanaf november 2015 biedt Windesheim de modulaire leergang Mediaopvoeding voor beroepskrachten  in het onderwijs, jeugdzorg, jongerenwerk, maatschappelijk werk, gehandicaptenzorg of andere instellingen in het sociale domein. De deelnemers professionaliseren zich tot mediapedagoog in het adviseren en begeleiden van kinderen, ouders en hun collega’s op het gebied van mediaopvoeding en mediawijsheid.

Questum heeft als particulier initiatief een tweejarige opleiding voor mediapedagoog ontwikkeld. Met deze opleiding kunnen beroepskrachten bij scholen - directies én leerkrachten - en gemeenten werken aan het voorkomen of wegwerken van achterstanden en het bevorderen van leren en ontwikkelen met behulp van media.

Mediacoach

Voor beroepskrachten bestaat de opleiding tot mediacoach. Dit is een opleiding op post-hbo-niveau van de non-profitorganisatie Nationale Academie voor Media & Maatschappij. De opleiding is bedoeld voor mediatheek- en bibliotheekmedewerkers, leerkrachten, Pabo-studenten etc. Meer informatie vindt u op de website Nationale Opleiding MediaCoach.

Het Sector Instituut Openbare Bibliotheken heeft ook een eigen opleiding tot mediacoach ontwikkeld voor medewerkers van bibliotheken. De cursist bekwaamt zich in competenties die nodig zijn bij mediawijsheiddiensten die de bibliotheek levert.

Vragen?

Peter Nikken is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.