• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Mediaopvoeding

Vragen over kind en media

Kinderen opvoeden met overal media, is tegenwoordig niet altijd even gemakkelijk voor elke ouder. Voorheen hadden ouders ook wel vragen en twijfels over de mogelijke invloed van televisie en films op kinderen, maar met de komst van het internet rond 1995 en de recente explosie van mobiele smartphones en tablets hebben ouders nog meer behoefte aan ondersteuning.

Beroepskrachten in de opvoedingsondersteuning merken dat ouders uit zichzelf maar mondjesmaat vragen over de media stellen. Als ouders dat wel doen, speelt er vaak een concreet probleem, of heeft er een incident plaatsgevonden waar ouders van geschrokken zijn. Ook kan het zijn dat er iets in het nieuws was, bijvoorbeeld digitaal pesten. Ouders willen dan weten hoe ze zo'n risico voor kunnen zijn of hoe ze hun eigen probleem kunnen oplossen.

Thema's die ouders bezighouden

Ouders vragen zich tegenwoordig vooral af hoeveel uur televisie, internetten, gamen en de smartphone gebruiken per dag normaal is. Ouders willen daarbij vooral weten hoe zij de mediatijd en het gebruik in de hand kunnen houden, een zorg die overeenkomt met een algemene veel gehoorde vraag van ouders: hoe stel ik regels en hoe houd ik mijn kind daar aan? Daarnaast gaat het erom  of de mobiel op tafel bij het eten of mee naar bed mag en op welke leeftijd kinderen een account op Facebook mogen hebben? Zulke zorgen komen vaak ter sprake als professionals met ouders praten over andere thema's als schoolprestaties, gezondheid of bewegen. Andere vragen gaan over zorgelijk gedrag als gevolg van wat kinderen in de media tegenkomen, hoe ouders het best een gesprek met de kinderen aan gaan zonder in een welles-nietes strijd te belanden, en wat goede of geschikte mediaproducties voor kinderen zijn.

Vraagbeantwoording

Antwoorden op vragen over media en kinderen kunnen ouders onder andere vinden op de website Opvoeden.nl en bij Mediaopvoeding.nl. Daar staan gefundeerde antwoorden op oudervragen als: wat moet je doen als je kind online gepest wordt, hoe praat je met je kind als die pornosites bekijkt, wat zijn de risico's als een jong kind een geweldsgame voor volwassenen speelt, of wat kun je doen als je kind onbedoeld op internet of via apps veel geld heeft uitgegeven of vastzit aan een abonnement? Voor beroepskrachten is er de Toolbox Mediaopvoeding  met gevalideerde achtergrondinformatie en tips en adviezen.

Bronnen:

Vragen?

Peter Nikken is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.