• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN)

logo SEJN

Het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (afgekort tot SEJN, in de wandelgangen 'Sein' genoemd), is een groep van jeugdzorginstellingen (SEJN-deelnemers) en ondersteuningsorganisaties (SEJN-partners) die een samenhangende meet- en verbeterbeweging in de jeugdsector wil realiseren. Kernthema’s zijn:

  • Het meten van effecten en het effect van meten:
    werken met uitkomstenmonitoring (prestatie-indicatoren).
  • Leren gebruiken en gebruiken om te leren: 
    benutting van resultaatgegevens door hulpverleners, managers, beleidsmakers en wetenschappers. 
  • Weten wat werkt en werken met wat we weten:
    implementatie en doorontwikkeling van effectieve methoden van hulpverlening. 

Deelnemen aan SEJN

Het SEJN is een lerend netwerk van instellingen uit de praktijk en onderzoeksbureaus en staat open voor nieuwe deelnemers.

Werkgroep op Kennisnet Jeugd

Deelnemers en partners van SEJN kunnen online kennis uitwisselen via een werkgroep op Kennisnet Jeugd.

Vragen?

Inge Bastiaanssen is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.