• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Van jeugd naar volwassenheid

Wet- en regelgeving

Welke jongeren komen in aanmerking voor zorg en wat zegt de wet daarover?

Om welke jongeren gaat het?

De leeftijdsfase van 16 tot 27 jaar is de fase waarin veel psychische stoornissen zich openbaren. In 2015 kregen 356.000 jongeren jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. Dat wil zeggen één op de tien jongeren tot achttien jaar kreeg in 2015 jeugdhulp van de gemeente. Op 31 december 2015 waren er 31 duizend lopende jeugdbeschermingsmaatregelen. In bijna 70 procent van de gevallen betrof het een vorm van ondertoezichtstelling. Iets meer dan 30 procent van alle maatregelen was een voogdijmaatregel, al dan niet voorlopig of tijdelijk. Op diezelfde peildatum was op 7.570 jongeren een jeugdreclasseringsmaatregel van toepassing. Dat betreft jongeren van 12 tot en met 22 jaar met één of meer jeugdreclasseringsmaatregelen.

Wat zegt de wet erover?

Jeugdhulp

Jeugdhulp valt tot 18 jaar grotendeels onder de Jeugdwet. Gemeenten zorgen voor de kwaliteit, toegang en beschikbaarheid van hulp aan jongeren met psychische problemen en stoornissen. Een klein deel van de jeugd-ggz wordt door de zorgverzekeraar betaalt, namelijk behandeling van lichte psychische klachten door de huisarts of praktijkondersteuner ggz en medicijnen tegen psychische aandoeningen voor jongeren die niet in een instelling zitten. Kinderen tot 18 jaar zijn bij hun ouders meeverzekerd.

Vanaf het 18e jaar valt de geestelijke gezondheidszorg onder de Zorgverzekeringswet, met uitzondering van beschermd wonen. Jongeren zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een zorgverzekering en het betalen van de premie. Gemeenten en aanbieders moeten bij de zorg voor jongeren volgens de Jeugdwet per 1 januari 2016 samenwerken met geregistreerde zorgprofessionals. Bij volwassenen krijgen zij te maken met de Zorgverzekeringswet en bekostiging via de zorgverzekeraar.

Vragen?

Linda van Middelkoop is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.