• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Van jeugd naar volwassenheid

Praktijkvoorbeelden

Amsterdam: Kleinschalige Voorziening

In Amsterdam is de gemeente samen met het Ministerie van Veiligheid en Justitie een proef begonnen met een Kleinschalige Voorziening voor jongeren in voorlopige hechtenis. In deze nieuwe voorziening is plaats voor acht jongeren van 14 tot 23 jaar. Het verblijf heeft drie doelen: beperking van recidive, beveiligen van de samenleving en het benutten van deze korte periode voor een krachtige, positieve wending in het leven van deze jongeren. Voor de jongeren die daar verblijven is er 24 uur per dag begeleiding en beveiliging aanwezig. Onder voorwaarden kunnen deze jongeren naar school of werk blijven gaan en contact houden met hun ouders.

Utrecht: Ervaringshuis zet zwerfjongeren in hun kracht

BE4YOU2 en Youké zijn in Utrecht een Ervaringsthuis voor zwerfjongeren gestart. Zwerfjongeren kunnen hier tijdelijk verblijven. Naast huisvesting is het Ervaringsthuis een ontmoetingsplek. (Ex-) zwerfjongeren leren van elkaar en ondernemen samen activiteiten. De acceptatie en (h)erkenning van elkaars verhalen vormen een basis voor het herontdekken van talenten en bouwen aan een toekomstperspectief. De jongeren kunnen zelf ook worden opgeleid tot ervaringscoaches en hun talenten inzetten bij het verzorgen van workshops en activiteiten in het ervaringsthuis. Het project is in samenwerking met de gemeente Utrecht, wijkgerichte zorgpartners en lokale zelforganisaties. Youké en BE4YOU2 krijgen subsidie van het Skanfonds.
Contactpersoon: Marlene van Steensel (Bestuursvoorzitter), 06-31960241, marlene.vansteensel@be4you2.nl

Amsterdam: Aanpak Gezond Gewicht

Een succesvol voorbeeld is de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG) gericht op kinderen en hun omgeving. De gemeente heeft een doelstelling geformuleerd met als stip op de horizon: alle kinderen op gezond gewicht. Daarvoor is een integrale aanpak ontwikkeld met veel partners binnen en buiten de gemeente vanuit verschillende domeinen waaronder sport en bewegen, gezonde voeding, school, buurt, community, welzijn en (jeugdgezondheids)zorg. In een groot aantal van deze domeinen heeft de gemeente verantwoordelijkheden, de gemeente zet dus zowel preventief als curatief in.

Voor kinderen met overgewicht en obesitas heeft het Zorginstituut een duiding en handreiking gemaakt die beschrijft wie welke zorg nodig heeft en of deze vanuit de Zvw bekostigd zou moeten worden. Amsterdam en Zilveren Kruis hebben de in de Zorgstandaard Obesitas per behandelfase beschreven stappen 'uitgerafeld' in modules. Op basis van de duiding en handreiking van het Zorginstituut is vervolgens een modulair model opgesteld waarin per module is beschreven in welk geval de zorgverzekeraar en in welk geval de gemeente financiert. Daardoor zijn de verantwoordelijkheden helder afgebakend waardoor partijen vervolgstappen kunnen zetten en beter gaan samenwerken. De centrale zorgverlener voor de gehele risicogroep is in Amsterdam een speciaal opgeleide jeugdverpleegkundige van het Ouder- en Kindteam. Op deze wijze gaan ondersteuning en zorg hand in hand met het versterken van de (sociale) omgeving van het kind en wordt maatwerk voor kind en gezin mogelijk.

Helmond: Matchmentor.nl

MatchMentor is een samenwerking tussen de gemeente Helmond, welzijnsorganisatie LEV-groep, het ROC Ter Aa in Helmond en verschillende basisscholen en middelbare scholen in de regio Helmond. Sterkste punt in MatchMentor is dat jongeren hun leven weer op de rails krijgen met hulp van een goed geschoolde vrijwilliger, die nauw aansluit bij de behoeften en de leefwereld van het kind of de jongere. De mentor is geen hulpverlener, maar begeleidt de jongeren gedurende een bepaalde tijd. De match tussen de mentor en de jongere wordt gemaakt door de coördinator van de LEV-groep in nauwe samenspraak met de begeleiders vanuit het onderwijs, de jeugdhulp of het jongerenwerk. Voorwaarde is dat de jongere het zelf ook wil.

MatchMentor heeft inmiddels zo’n 200 mentoren en heeft al honderden jongeren geholpen. Er is een MatchMentor+ groep ingericht die zich richt op jongeren met autisme en ADHD. Dit in nauwe samenspraak met MEE en de ggz. De mentor richt zich op drie terreinen van het kind, namelijk de thuissituatie, het onderwijs en de vrije tijd. Ook jongeren vanaf 18 jaar worden begeleid, vaak vanuit het onderwijs en het jongerenwerk. Uit onderzoek van de Universiteit van Groningen blijkt de meerwaarde van het mentorschap. Schooluitval wordt verminderd en de cognitieve en sociale prestaties van de jongeren stijgen. Uit onderzoek blijkt vooral dat alleen kwalitatief goed mentorschap leidt tot resultaten.

Vragen?

Linda van Middelkoop is contactpersoon.

Foto Linda van Middelkoop

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.