• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Van jeugd naar volwassenheid

Wet- en regelgeving

Welke jongeren hebben problemen met zelfstandig wonen en wat zegt de wet hierover?

Om welke jongeren gaat het?

Jongeren kunnen om diverse redenen ondersteuning nodig hebben bij zelfstandig wonen. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • Jongeren die na een jeugdzorgsituatie (bijvoorbeeld na uithuisplaatsing) terugkeren naar hun eigen omgeving.
  • Jongeren onder de 18 jaar zonder vaste woon- en verblijfplaats.
  • Jongvolwassenen boven de 18, zonder vaste woon- en verblijfplaats, al dan niet ingeschreven in de basisregistratie.
  • Jongeren met een lichte verstandelijke beperking die 18 jaar worden.

Voor deze groepen jongeren geldt dat thuis wonen lang niet altijd haalbaar of gewenst is. Tegelijkertijd ontbreekt regelmatig een eigen (gezond) netwerk, is de financiële situatie niet best en missen deze jongeren ook de juiste (sociale en cognitieve) vaardigheden om zelfstandig een woning te vinden.

Wat zegt de wet?

Huurtoeslag

Jongeren die zelfstandig wonen, kunnen vanaf 18 jaar huurtoeslag aanvragen wanneer zij een passende woning huren en hun inkomen te laag is om de huur te betalen.

Begeleiding bij wonen 18-min: Jeugdwet

Jongeren tot 18 jaar die niet bij hun ouders kunnen wonen, kunnen op basis van de Jeugdwet in aanmerking komen voor pleegzorg, een gezinshuis of een vorm van begeleid wonen. Wanneer zij 18 jaar worden, kan dat in principe niet meer. Maar in bepaalde gevallen kan de jeugdhulp worden verlengd, tot 23 jaar. Bijvoorbeeld wanneer de hulp die de 18-jarige nodig heeft niet onder een ander wettelijk kader valt.

Zie de Wet- en regelgeving voor 18-plus

Begeleiding bij wonen 18-plus: Wmo 2015

Mensen van 18 jaar en ouder die door psychische of psychosociale problemen niet zelfstandig kunnen wonen en toezicht en begeleiding nodig hebben, kunnen een beroep doen op de Wmo 2015 voor beschermd en begeleid wonen.

Woonplaatsbeginsel

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor het inzetten van jeugdhulp of voor het uitvoeren van een maatregel jeugdbescherming of jeugdreclassering. De gemeente waar een jongere woont is verantwoordelijk voor de financiering van alle jeugdhulp. De woonplaats is voor minderjarigen automatisch de gemeente waar de ouders die het gezag hebben, staan ingeschreven. Wanneer een jongere onder de 18 niet in dezelfde gemeente verblijft als de ouders, is de herkomstgemeente verantwoordelijk voor jeugdhulp en is afstemming nodig tussen de gemeente waar de jongere verblijft en de herkomstgemeente.

Vanaf 18 jaar geldt de gemeente waar een jongere is ingeschreven als de woonplaats. Voor inschrijving is een woning of postadres nodig (thuis, pleeggezin, zelfstandig, begeleid of beschermd wonen situatie, gezinshuis, kamertraining of logeerhuis). Is hij nergens ingeschreven, dan geldt de gemeente waar hij feitelijk woont als woonplaats. Voor jongeren zonder inschrijving in de basisregistratie geldt dat zij geen aanspraak kunnen maken op zorg (ze kunnen wel aanspraak maken op opvang), opleiding of inkomen. Ook inschrijven als woningzoekende kan niet, en het is niet mogelijk een uitkering of toeslagen te ontvangen.

Vragen?

Linda van Middelkoop is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.