• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Van jeugd naar volwassenheid

Praktijkvoorbeelden

Jongerencontract wonen

In februari 2016 is een nieuwe wet in werking getreden die regelt dat jongeren van 18 tot 23 jaar een huurcontract voor maximaal vijf jaar kunnen afsluiten (eventueel nog met twee jaar uit te breiden). Gedurende de huurperiode van vijf jaar blijven jongeren inschrijfduur opbouwen, waarmee hun kansen op een volgende woning toeneemt. Woningbouwvereniging Aedes in Amsterdam werkt al een jaar op proef met speciale jongerencontracten en heeft daar goede ervaringen mee. Lees wat jongeren vinden over deze wet.

Veenendaal: Subsidie voor betaalbare jongerenhuisvesting

De gemeente Veenendaal heeft een stimuleringsfonds voor het realiseren van betaalbare jongerenhuisvesting. Ze financiert de subsidies voor initiatieven uit haar Startersregeling. Zo is er geld verstrekt voor een initiatief om nieuwbouwwoningen aan te passen voor jongeren met een autisme spectrumstoornis, zodat zij daar ook zelfstandige woonruimte hebben. Dit stimuleringsfonds is een instrument uit de Toolbox Financieringsconstructies voor stedelijke vernieuwing, namelijk de TFC-constructie Stimuleringssubsidie Jongerenhuisvesting van de Rijksoverheid. Lees meer op de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland Rvo.nl.

Leeuwarden en Rotterdam: Van de Straat

Het samenwerkingsverband Van de Straat wil een betere toekomst voor dak- en thuisloze jongeren. Hiervoor is verandering en vernieuwing nodig, in en buiten de bestaande systemen. Een van de speerpunten is 18-min/18-plus. In Leeuwarden en Rotterdam is daarom een praktijkexperiment gestart. In een domeinoverstijgende aanpak van zorg-wonen-onderwijs-werk-inkomen wordt samen met jongeren in de praktijk onderzocht hoe de overgang van jeugdhulp naar volwassenzorg is te verbeteren met als doel een stabiel toekomstperspectief. Lees meer over Van de Straat.

Amersfoort: PITSTOP

In Amersfoort is er PITSTOP voor jongeren van 18 tot 23 jaar die niet terecht kunnen in de jeugdzorg, niet meer thuis kunnen wonen, maar voor wie zelfstandig wonen nog een brug te ver is. Voor 22 jongeren zijn er studio's bij PITSTOP voor 1 à 2 jaar. Ze wonen zelfstandig 'achter hun eigen voordeur', maar ontvangen woonbegeleiding op maat. Het project loopt sinds 2010, wordt gerund door de Welzijnsorganisatie SOVEE met financiering van de gemeente Amersfoort en is zeer succesvol. Er liggen nu vernieuwingsvragen voor toekomstig beleid, zoals kwaliteit waarborgen bij teruglopend budget, aansluiting op de Amersfoortse wijkteams, begeleiding naar school en werk vanuit PITSTOP en inzet van vrijwilligers. Lees meer over PITSTOP.

Amsterdam: Huisvesting Kwetsbare Groepen

In de gemeente Amsterdam is een programma Huisvesting Kwetsbare Groepen opgesteld in overleg
met de stedelijke partners uit wonen, jeugd en zorg (corporaties, zorgaanbieders en belangenorganisaties).
Dit programma wordt ook gezamenlijk uitgevoerd. Het doel van het programma is om
vanaf 2018 alle urgente kwetsbare groepen binnen drie maanden een passende woonruimte aan
te bieden. Een ander doel is om meer individueel begeleid wonen mogelijk te maken en snellere
doorstroming naar zelfstandige woonruimte te realiseren. Kwetsbare groepen zijn alle groepen die
vanwege een combinatie van sociale, maatschappelijk of medische omstandigheden een urgente
vraag naar woonruimte hebben. Ook dak- en thuisloze jongeren en jonge moeders behoren tot
de kwetsbare groepen en zullen profiteren van de opbrengst van het programma. Het programma
verbindt lopende activiteiten, biedt beleidsmatige kaders, zorgt voor een gefundeerde afweging
van belangen en stuurt vanuit budgetverantwoordelijkheid. De budgetverantwoordelijkheid ligt bij
de gemeente. Contactpersoon: Ellie Miedema: e.miedema@amsterdam.nl

Vragen?

Linda van Middelkoop is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.