• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Van jeugd naar volwassenheid

Stap een: Bepaal doelgroep

Voor gemeenten die aan de slag willen met het verbeteren van de ondersteuning en dienstverlening voor jongeren, is het zinvol om twee bewuste keuzes te maken bij het bepalen van de doelgroep. Die keuzes hebben consequenties voor het beleid en de dienstverlening:

  • Welke leeftijdsfase krijgt de focus? Gemeenten die hebben meegewerkt aan dit dossierĀ maken daar verschillende keuzes in. De leeftijdsfase van 16 tot 27 jaar lijkt het meest logisch. Op 16 jarige leeftijd zijn jongeren veelal nog niet zorg-moe, de leeftijd van 27 sluit aan bij het regime van de Participatiewet: tot je 27e is het uitgangspunt leren of werken.
  • Voor welke groepen jongeren maken we de aanpak? Uitgangspunt is aansluiten bij de vragen en behoeften van jongeren op alle leefdomeinen: wonen, werken, inkomen, onderwijs en zorg. Gemeenten kunnen ervoor kiezen om hun beleid rondom bijvoorbeeld voortijdig schoolverlaten, jeugdwerkloosheid en zwerfjongeren meer met elkaar te verbinden.

Leidschendam-Voorburg: doorstroomconsulent

In de gemeente Leidschendam-Voorburg is een onderzoek naar de zorgovergang gedaan. Voor dit onderzoek zijn zowel jongeren uit de doelgroep als ouders en professionals bevraagd. 75 verbeterpunten kwamen naar voren op het gebied van voorlichting en communicatie richting jongeren, de begeleiding van jongeren naar zorg, kennis en expertise, wonen, inkomen, procedures, integraliteit, wet- en regelgeving en uiteraard de zorgovergang zelf.

Uit het onderzoek kwam de aanbeveling om de functie van doorstroomconsulent vorm te geven. Deze consulent kan de jongeren begeleiden bij de zorgovergang. Binnen de gemeente is besloten om de pilot 18-/18+ te starten. Hierin gaat allereerst de aandacht uit naar jongeren in een jeugdzorgplus instelling. De jongeren die de 18 jaar zijn gepasseerd, moeten zo snel mogelijk een zachte landing krijgen buiten de instelling. Een uitgebreide beschrijving van de aanpak vraagt u op bij Rick Raalte via e-mail: RR.Raalte@leidschendam-voorburg.nl.


Stappenplan gemeenten

Vragen?

Linda van Middelkoop is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.