• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Van jeugd naar volwassenheid

Stap zes: Investeer in sociaal netwerk

Zet in op de eigen kracht van jongeren en investeer in een duurzaam netwerk als dit mist. Een deel van de jongeren heeft levenslange ondersteuning nodig. Door het betrekken van het informele netwerk van de jongere wordt gewerkt aan het in staat stellen van de jongere om iets bij te dragen aan de maatschappij. Daarnaast geven jongeren en professionals steeds het belang aan van het hebben van één vaste contactpersoon. Dat hoeft niet altijd een hulpverlener te zijn, maar kan ook een maatje, mentor of andere ervaringsdeskundige zijn.

Zorg dat je als gemeente alle projecten met betrekking tot vrijwillige ondersteuning in beeld hebt en koppel deze project of organisaties waar mogelijk aan de jeugdhulporganisaties. Door maatjesprojecten te stimuleren en eventueel onderdeel te maken van de inkoopvoorwaarden maak je het makkelijker om die ene volwassene te vinden waar jongeren naar op zoek zijn. 


Leiden: Social Parents ondersteunen dakloze jongeren

De gemeente Leiden ondersteunt dakloze jongeren, behalve met huisvesting ook met Social Parents die de ouderrol op zich nemen in het zoeken van oplossingen voor de problemen. Social Parents maakt deel uit van een groter project van Stichting de Binnenvest, de Leidse Maatschappelijke Opvang en zorgaanbieder Impegno. Daarnaast leren de jongeren samen te werken in bootcamps. De bootcamps zijn er op gericht dat jongeren van elkaar leren en elkaar onderling versterken. Ervaringsdeskundigheid is de kern hierbij.

De Social Parents bieden langere termijn steun. Ze helpen de jongeren om hun bestaan op langere termijn te stabiliseren. De Social Parents zijn vrijwilligers, die daartoe worden opgeleid en getraind en ook supervisie en intervisie krijgen. Doel is dat een Social Parent minimaal drie jaar bij een dakloze jongere blijft. Dan ontstaat een stabiele en betekenisvolle relatie en wordt de Social Parent een ijkpunt voor hen.
Meer informatie: socialparenting@debinnenvest.nl.


Stappenplan gemeenten

Vragen?

Linda van Middelkoop is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.