• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Van jeugd naar volwassenheid

Stap vier: Zet in op preventie

Er is al veel bekend over wat je kunt doen om grotere problemen op latere leeftijd te voorkomen. Jeugdbeschermers, economen, zorgdeskundigen en onderwijsprofessionals zijn het op dit punt allemaal met elkaar eens: het is effectief om te investeren in het leven van jonge kinderen en bij de eerste signalen van problemen meteen preventief actie te ondernemen. Het is kostenbesparend, want goede preventie zorgt ervoor dat minder dure zorg op latere leeftijd nodig is. Daarnaast gaat het ook uit van een positief mensbeeld en een gezonde samenleving.

Maar preventie is ook spannend en soms ingewikkeld. Want samenwerking tussen de verschillende domeinen is noodzakelijk, maar in de praktijk vaak lastig. De verschillende partijen weten niet precies wat ze van elkaar mogen en kunnen verwachten en hoe ze hun verantwoordelijkheden bij preventie precies kunnen invullen. De belangrijkste elementen voor een goede inzet van preventie, die we kunnen leren vanuit het buitenland:

  • Helderder definiëren van preventie en de daarbij behorende verantwoordelijkheden van actoren in wetten.
  • Betere afstemming en coördinatie of integratie tussen verantwoordelijke actoren.
  • Stroomlijnen van financieringsbronnen voor preventie of samenvoegen van budgetten voor preventie en zorg (integratie).
  • Landelijke monitoring van verantwoordelijke actoren op lokaal niveau en deze voorzien van (spiegel)informatie.

Stappenplan gemeenten

Vragen?

Linda van Middelkoop is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.