• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Van jeugd naar volwassenheid

Stap tien: Benoem opgave voor professional

Integrale dienstverlening voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar vraagt nieuw gedrag van uitvoerders van bijvoorbeeld het jongerenloket, de wijkteams en van professionals bij aanbieders. Deze verandering gaat niet vanzelf. Dat vraagt om een gedeeld beeld van de benodigde verandering en om een gesprek met het professionele veld. Medewerkers van organisaties in verschillende domeinen moeten leren om elkaar op te zoeken en met elkaar samen te werken. Faciliteer dat hulpverleners toekomstplannen kunnen maken over de grenzen van organisaties heen. Koppel het toekomstplan aan de doorgaande leerlijn van scholen en faciliteer samenwerking tussen professionals op school en in de zorg. En tenslotte, werk samen met werkgevers: biedt coaching aan werkbegeleiders en respecteer de belangen van werkgevers.


Ervaringsdeskundige

Maurits Boote is als homojongere uit huis geplaatst, omdat hij een uitzondering was. Hij is nu ervaringsdeskundige in een multidisciplinair team met hulpverleners. 'De enige die geleerd heeft om zijn ervaringen bij de hulpverlening in te zetten. Ik krijg betaald, terwijl de meeste ervaringsdeskundigen heel hard werken voor niet meer dan een boekenbon. Dat zou anders moeten. Wat hoopvol stemt, is dat gemeenten steeds meer geld beschikbaar stellen om ervaringsdeskundigen naar behoren te belonen. Iedereen heeft ervaringen, maar pas als je die 'praktische kennis' op een goede manier weet in te zetten ten behoeve van de ander ben je ervaringsdeskundig.' Lees Maurits’ verhaal op Movisie.nl.


Amsterdam: Jouw Ingebrachte Mentor

JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor; iemand uit het sociale netwerk - een oom, vriendin, buurman - die door de jongere wordt aangewezen om hem of haar te helpen. Deze vertrouwenspersoon werkt nauw samen met de professionele hulpverleners. De jongere kiest zelf voor een JIM; ze zien als groot voordeel dat het iemand is die ze kennen en daardoor niet alleen op 'het probleem' gericht zijn, maar op een jongere kan aansluiten doordat ze hem of haar op diverse vlakken kennen. De JIM helpt de jongeren om uithuisplaatsing te voorkomen. Naast Amsterdam werken meerdere partijen met een JIM: onder meer de partners van InVerbinding: Youké, Altrecht, Reinaerde, Amerpoort, Jellinek Gooi & Vechtstreek en Victas. InVerbinding is een initiatief om complexe problemen die voorheen residentieel behandeld werden, zoveel mogelijk ambulant te behandelen. InVerbinding realiseert dit door integrale, outreachende zorg te combineren met informele zorg. Hoe dat precies werkt, wordt zichtbaar in dit filmpje.

Jongeren aan het woord

In het online magazine van JSO over de sluitende aanpak voor 18-plussers komen jongeren zelf aan het woord. Een overzicht van wat er speelt én een aantal mooie voorbeelden van projecten en programma's in de aanpak van regio Holland Rijnland en de gemeente Leidschendam-Voorburg. Met volop tips voor andere gemeenten.


Stappenplan gemeenten

Vragen?

Linda van Middelkoop is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.