• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Van jeugd naar volwassenheid

Stap elf: Vertaal naar inkoop jeugd en Wmo

Ontschotting van budgetten stimuleert een integrale benadering. De ondersteuning vanuit de jeugdwet stopt nu heel abrupt bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd. Vanuit het oude systeem is dat logisch, maar vanuit de jongere geredeneerd is dat onwenselijk. Verschillende gemeenten laten de grenzen tussen de budgetten voor jeugd en Wmo langzaam los, omdat 'goed jeugdbeleid' de beste preventie is om te voorkomen dat ondersteuning uit de Wmo nodig is.

Een aantal gemeenten onderzoekt met zorgaanbieders de mogelijkheden voor een aanbod van 'doorlopende zorg', van 16 tot 23 jaar. Een win-winsituatie, omdat de jongere de eigen hulpverlener houdt als hij of zij 18 jaar wordt en de gemeente een eenvoudiger financieringssysteem ontwikkelt. In aanbestedingskaders betekent dit een oproep aan aanbieders jeugd èn Wmo om gezamenlijk zorgtrajecten te ontwikkelen voor jongeren tussen de 16 en 27. Vroegtijdige integrale samenwerking is hierbij belangrijk, met name tussen inkoop Jeugd en inkoop Wmo.


Leiden: Toekomstplan voorwaarde voor inkoop

In de regio Holland Rijnland (Zuid-Holland Noord) moeten aanbieders werken met toekomstplannen, ook wel perspectiefplannen genoemd. Deze plannen worden sámen met en niet vóór de jongere gemaakt. Het plan behelst alle leefdomeinen: leren, werken, vrije tijd, netwerk, wonen, financiën en zorg. Een vereiste is dat het plan gereed is als de jongere uiterlijk 17.5 wordt. Als een jongere te maken krijgt met meerdere hulpverleners, dan mag deze zelf een regiehouder aanwijzen. Dit om zorg efficiënter in te zetten, samenwerking te verbeteren, maar ook om ‘shopgedrag’ te voorkomen zodat de jongere bij dezelfde hulpverlener blijft. Het perspectiefplan volgt het 'één gezin, één plan' op en loopt door tot na het 18e jaar.

Stadspartners, aanbieders, organisaties voor maatschappelijke opvang, wijkteams en onderwijs hebben de gemeente Leiden geadviseerd rondom het 'perspectiefplanbeleid'. Daarnaast gaven jongeren uit de jeugdhulp input. Hun ideeën zijn meegenomen, zodat plannen zo goed mogelijk aansluiten bij de leefwereld van jongeren.
Meer informatie: Jojanneke Kraan van de gemeente Leiden: j.kraan@leiden.nl.


Stappenplan gemeenten

Vragen?

Linda van Middelkoop is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.