• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Van jeugd naar volwassenheid

Stap drie: Zet ervaringsdeskundigen in

Jongeren kunnen zelf het beste aangeven waar ze tegenaan lopen en waar ze behoefte aan hebben. Zorg dat je jongeren betrekt in dit vraagstuk, zodat je inzicht krijgt in de doelgroep, hun dilemma's, wensen en hun tevredenheid over bestaande voorzieningen. Het helpt je te denken vanuit de leefwereld, van waaruit je weer verder kunt in de systeemwereld.

Jongeren die ook na hun achttiende ondersteuning nodig hebben, hebben daar vaak zelf geen behoefte aan. Ze zijn 'zorg-moe', kunnen blij zijn met hun nieuw verworven vrijheid, overschatten zichzelf en zien het nut van begeleiding niet in.


Ervaringsdeskundig

Rosalien Tap is in de nasleep van de vechtscheiding van haar ouders op haar zestiende uit huis gezet. Zij kwam in de hulpverlening terecht. Als ex-cliënt is zij nu ervaringsdeskundige: 'Hoewel de rol van ervaringsdeskundige soms best wel wat van je vergt, zou ik het andere jongeren absoluut aanraden. Mij heeft het erg geholpen mijn verleden te verwerken. Daarnaast krijg je een hechte band met de andere deskundigen. De grootste beloning is echter het werk zelf. Je kunt echt iets voor anderen betekenen: je ziet dat jongeren dingen van jou graag aannemen.' Lees Rosalien's verhaal op Voordezorg.net.


Leeuwarden: ervaringsdeskundigen in het jongerenteam

In het jongerenteam van Leeuwarden zitten ervaringsdeskundige jongeren. Zij doen en denken mee en reflecteren vanuit hun eigen leefwereld. Dat helpt om de professionele systeemwereld scherp te houden. Bovendien ziet de gemeente dat jongeren die uitstromen uit de jeugdhulp als zij 18 jaar zijn sneller tips, ervaringen en steun accepteren van jongeren die hetzelfde hebben meegemaakt. De gemeente is nu bezig om een uitwisselingsbijeenkomst te organiseren waarbij ervaringsdeskundige 23-jarigen voorlichting gaan geven in jeugdhulpgroepen. Meer informatie: Marijke Schilperoord, gemeente Leeuwarden: mschilperoord@leeuwarden.nl.

Den Haag: Experienced Experts

In Den Haag levert het Jongeren Interventie Team (JIT) veel hulp aan jongeren die uit de jeugdhulp komen. De JIT medewerkers zijn outreachend veldwerkers op straat, die individuele begeleiding en coaching bieden aan jongeren. Daar zijn veel 18-plussers bij. De gemeente betaalt het JIT. Binnen het JIT worden ook ervaringsdeskundige jongeren (ExpEx) als maatje ingezet voor jongeren die dat nodig hebben en daar ook ontvankelijk voor zijn. ExpEx zijn jongeren met een verleden in jeugdzorg of andere vormen van hulp; zij zijn getraind om als steun te dienen voor jongeren die dat nodig hebben. De ExpEx zijn inmiddels in verschillende steden actief. Lees hier meer informatie.

I'm Ready: aanbevelingen van jongeren

Binnen het project I'm Ready is met veel jongeren uit de jeugdzorg gesproken over het verbeteren van de voorbereiding op zelfstandigheid. Op grond daarvan de volgende 10 aanbevelingen:

 • Wees op tijd en begin aan zelfredzaamheid te werken bij 16 jaar.
 • Werk aan een concreet toekomstplan met toekomstwensen en helderheid over zaken die geregeld moeten worden.
 • Zorg voor een persoon om op terug te vallen; iemand waarmee een 'klik' is en die vertrouwen heeft.
 • Bouw de hulp niet te snel af om onzekerheden te voorkomen en regel vervolghulp.
 • Neem een open houding aan in het contact en ondersteunen van jongeren.
 • Richt hulp zodanig in dat ouders en familie erbij betrokken worden en de relatie met hen verbetert.
 • Maak hulpverlening minder probleemgericht; focus op kansen en mogelijkheden.
 • Zorg voor betaalbare huisvesting en zorg voor zinvolle dagbesteding.
 • Geef begeleiding in financieel beheer.
 • Biedt maatwerk. Geen standaarden of protocollen, maar werk met personen met persoonlijke wensen.


Stappenplan gemeenten

Vragen?

Linda van Middelkoop is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.