• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Van jeugd naar volwassenheid

Stap 8: Monitor en stel verbeteracties op

Nu u met elkaar hebt vastgesteld wat u te doen staat, is het zaak om de gemaakte afspraken te verankeren in uw manier van werken. Ga als stuurgroep op regelmatige basis met elkaar in gesprek over de voortgang en bepaal samen of u op koers ligt en welke verbeteracties nodig zijn. Bespreek de resultaten ook met de kwartiermakers. Zij kunnen immers goed in hun organisatie en in de praktijk zien hoe het staat met de voortgang. Samen heeft u de verantwoordelijkheid en bevoegdheid om verbeteringen door te voeren, zodat verbeteracties niet in de lucht blijven hangen en er niets verandert.

Vragen?

Linda van Middelkoop is contactpersoon.

Foto Linda van Middelkoop

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.