• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Van jeugd naar volwassenheid

Ons aanbod

Het Nederlands Jeugdinstituut helpt gemeenten en professionals bij de ondersteuning van kwetsbare jongeren van 16-27 jaar. Wat kan het Nederlands Jeugdinstituut voor u doen?

Handreiking, dossier en portal

Hoe helpen wij ambtenaren en wethouders jeugd, Wmo, participatie, wonen en onderwijs en professionals bij de ondersteuning van kwetsbare jongeren tussen 16 en 27 jaar?

Samen met Divosa, Movisie, gemeenten en VNG

De ondersteuning verzorgen wij niet alleen. Het Nederlands Jeugdinstituut werkt samen met Divosa, Movisie, gemeenten en de VNG aan de zogenaamde Werkagenda 16-27. Deze samenwerking is nodig, omdat ook gemeenten en partners op verschillende leefgebieden moeten samenwerken aan de ondersteuning van kwetsbare jongeren naar zelfredzaamheid en participatie. Lees meer over de Werkagenda 16-27.

Samen met u

Heeft u een praktijkvoorbeeld of een andere bijdrage? Stuur dan een email naar Linda van Middelkoop via l.vanmiddelkoop@nji.nl.

Learn and share

Het Nederlands Jeugdinstituut organiseert diverse rondetafelsessies rondom de aanpak van kwetsbare jongeren van 16-27. Houd de agenda van het NJi bij voor de volgende bijeenkomst.

Wilt u ook een learn and share in uw gemeente? Neem dan contact op met Pink Hilverdink: p.hilverdink@nji.nl om de mogelijkheden te bespreken. Hier vindt u de verslagen van eerdere bijeenkomsten:

Learn and share 16-27

Rond de veertig jeugd en gezinscoaches, beleidsadviseurs jeugd en gezin, leerplichtambtenaren, straathoekwerkers, managers jeugdteam, consulenten zorgadviespunt en trajectbegeleiders werkten maandag 23 januari 2017 in Haarlem samen aan de opgave kwetsbare jongeren beter te begeleiden of ondersteunen naar werk, onderwijs, woonruimte of zorg.

We hebben de centrale lessen, wat nodig is, kansen en openstaande vragen verzameld. Bekijk binnenkort ook de vlog van ervaringsdeskundige Hans Pettinga.

'Eerst het hart, dan de euro’s'

In theater de Bres in Leeuwarden kwamen op woensdag 18 mei zo’n dertig mensen vanuit gemeenten uit het hele land bij elkaar. Om te praten over volwassen worden in een land vol ingewikkelde regels en wetten. Algemene conclusie: er moet anders gewerkt gaan worden en regels moeten de jongeren dienen, niet andersom.

Lees hier het verslag met tips van de Learn and Share op weg naar een sluitende aanpak voor 18-plussers van mei 2016

Op zoek naar sluitende aanpak voor 18-plus - Wat kunnen gemeenten zelf doen?

Op zoek naar perspectief, zelfstandigheid en zelfredzaamheid voor kwetsbare jongeren. Dat was het doel van de Learn and Share op 14 april in Nijmegen in wijkcentrum ’t Hert. Lees tips, bekijk filmpjes over diverse aanpakken en doe voordeel met mogelijke oplossingen in dit impressieverslag.

Op weg naar een sluitende aanpak voor 18-plussers

Learn and Share bijeenkomst voor gemeenten op 10 maart 2016 in Leiden. Wat kunnen gemeenten zelf inzetten voor een sluitende aanpak voor 18-plussers? Onder leiding van het Nederlands Jeugdinstituut, Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN), gemeente Leiden en de gemeente Amsterdam gingen rond de 50 beleidsmedewerkers van diverse gemeenten hierover met elkaar in gesprek, met als doel ervaringen te delen, elkaar te inspireren en van elkaar te leren. Onderwerpen die aan bod kwamen:

  • Huisvestingskansen met Kansrijk Wonen in Noord-Veluwe
  • Schuldhulpverlening op maat
  • Toegang tot zorg met Bovenstedelijk Jongerenplatform

Lees hier het verslag met tips van de Learn and Share Op weg naar een sluitende aanpak 18-plussers

Vragen?

Linda van Middelkoop is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.