• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Van jeugd naar volwassenheid

Overig

Werkwijzer jongeren

Hoe ondersteun je jongeren naar maatschappelijke participatie in de vorm van werk, opleiding of ondernemerschap? Wat is er voor nodig om ze te bereiken en je een beeld te vormen van wat ze willen en kunnen? En hoe formuleer je een plan van aanpak en begeleid je jongeren bij het uitvoeren van dat plan? De Werkwijzer Jongeren laat zien wat professionals het best kunnen doen om álle jongeren te laten participeren in de maatschappij. Ook de jongeren die uit beeld dreigen te raken.

Bekijk de werkwijzer op de website van Divosa

Magazine 18-/18+

Onder de noemer 18-/18+ groeit de aandacht voor jongeren in kwetsbare posities die worstelen met de overgang naar volwassenheid. Over welke jongeren gaat het? Waar lopen zij tegenaan? Wat hebben zij nodig om op eigen benen te kunnen staan en hun toekomstdromen waar te maken? Over deze en andere vragen buigt het Nederlands Jeugdinstituut zich samen met VNG, gemeenten, Divosa en Movisie in de Aanpak 16-27. Want het gaat niet om die ene dag waarop een jongere 18 wordt, maar om een levensfase. In die fase is het voor jongeren in kwetsbare posities cruciaal dat ze ononderbroken ondersteuning krijgen om als zelfredzame volwassenen hun plek in de samenleving en toegang tot de arbeidsmarkt te kunnen verwerven. In dit online magazine lees je onder andere tegen welke problemen jongeren allemaal kunnen aanlopen in hun ontdekkingsreis naar volwassenheid en op wat voor manieren gemeenten jongeren ondersteunen.

Lees het magazine 18-/18+

Aanpak buitenland: Kwetsbaar, 18 jaar en dan?

Het Nederlands Jeugdinstituut beschreef wat de situatie is voor kwetsbare jongeren in Denemarken, Duitsland, Zweden en Engeland, welke wetgeving daar van toepassing is, wat het beleid is en hoe dat er in de praktijk uitziet. Per land wordt een inspirerende casus uitgelicht. Aan het einde van deze quickscan worden een aantal conclusies geformuleerd.

Lees de quickscan Kwetsbaar, 18 jaar en dan?

Suggesties CPB om jeugdhulp te verbeteren

Het Centraal Planbureau (CPB) doet drie aanvullende suggesties aan gemeenten om de zorg aan jongeren te verbeteren.

  • Veel jongeren hebben meerdere vormen van zorg. Verbinding tussen deze vormen van jeugdzorg is van belang.
  • Nauwe samenwerking tussen gemeenten en plaatselijk (speciaal) onderwijs biedt voordelen.
  • Door verhuizen van jongeren is afstemming van de hulpverlening op regionaal niveau van belang.

Deze suggesties zijn naar aanleiding van een onderzoek. Het CPB analyseerde de gegevens van alle jongeren die in 2011 18 jaar werden. Drie jaar later blijkt 80 procent van de Wajongeren uit deze groep uit de jeugdzorg te komen.

Lees het onderzoek Op eigen benen? van het CPB van juni 2016

18e verjaardag een groot feest? 'Niet voor jongeren in jeugdzorg'

Jongeren die uit de jeugdzorg komen, hebben in hun volwassen leven vaker een uitkering, blijkt uit cijfers van het Centraal Planbureau (CPB). Dat is op zichzelf misschien niet zo verrassend, maar wie deze mensen zijn en waar ze mee worstelen, wordt uit deze cijfers niet duidelijk. De NOS sprak iemand die in de jeugdzorg zat en op zijn achttiende een uitkering aanvroeg. Lees het bericht op Nos.nl.

Jongeren uit jeugdzorg vragen op latere leeftijd vaak uitkering aan

Jongeren met een achtergrond in de jeugdzorg doen, eenmaal volwassen, een groot beroep op de Wajong, bijstand en de zorg. Gemeenten krijgen dus vaak opnieuw met dezelfde personen te maken, maar dan op een latere leeftijd. De grotere rol van gemeenten bij de zorg sinds 2015 biedt kansen om die groepen beter en uiteindelijk tegen lagere kosten te helpen, bijvoorbeeld door in de jeugdzorg al rekening te houden met het perspectief op werk. Dit blijkt uit een onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) dat op 13 juni 2016 verscheen.

Brief ex-daklozen aan Tweede kamer

Vier vertegenwoordigers van ex-dakloze jongeren uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht schreven een brief aan de vaste Kamercommissie van VWS. Ze beschrijven de problemen die dakloze jongeren tegenkomen als zij onderdak, een zorgverzekering, inkomen of opleiding proberen te regelen. Lees de brief.

'Laat de onnatuurlijke leeftijdsscheiding los'

Thérèse van Amelsvoort, bijzonder hoogleraar Transitiepsychiatrie in De Psychiater: ‘Laat de onnatuurlijke leeftijdsscheiding los. In de levensfase van 15 tot 24 jaar gebeurt er heel veel tegelijkertijd. Je kunt het gerust een relatieve hoogrisicofase voor psychische problemen noemen. Om continuïteit van zorg te bevorderen, zou het aan te raden zijn om speciale psychiatrische programma’s voor jongeren op te zetten. Maar wil je jongeren bereiken, dan zul je ze ook moeten betrekken bij het inrichten van zo’n programma. Lees het interview.

Online magazine aansluiting 18-/18+

Hoe zorg je ervoor dat jongeren die jeugdhulp krijgen, zich beter voorbereiden op zelfstandigheid? Hoe voorkom je dat jongeren die hulp krijgen, gaan zwerven? Een aantal professionals hebben met JSO een online magazine gemaakt over zorgcontinuiteit van 18-plussers. Een magazine vol met interviews, goede voorbeelden en verhalen die inspireren. Zodat in 2016 jongeren, instellingen en gemeenten sámen de jeugdhulp verbeteren. JSO is een kennis- en adviesbureau binnen het sociaal domein. Lees het online magazine aansluiting 18-/18+.

Poll: Zorgcontinuïteit 18-plusser goed geregeld?

Lees de uitslag van de poll Zorgcontinuïteit 18 plusser goed geregeld? die in september 2015 op Kennisnet Jeugd geplaatst is. Opvallend is dat 47 procent van de respondenten nog naar oplossingen zoekt.

Blog '18 jaar: harde knip of liefdevol loslaten?'

Hella Masuger is directeur Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN) en zet zich met het programma Van de Straat onder andere in voor een betere overgang van 18-min naar 18-plus. Ze schreef op Kennisnet Jeugd een blog over jongeren uit de jeugdhulp die 18 worden. Lees de blog 18 jaar: harde knip of liefdevol loslaten?

Nieuwsuur 19 juli 2015: 100.000 jongeren krijgen geen hulp van gemeenten

Er is te weinig aandacht en hulp voor een zeer grote groep kwetsbare jongeren. Zo'n 100.000 jongeren zijn niet in beeld bij de gemeenten en krijgen dus geen financiële hulp of andere begeleiding. Dit concludeert de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het onlangs verschenen rapport Buitenspel. In Nieuwsuur een reportage met jongeren en gemeenten die door de decentralisatie voor lastige keuzes komen te staan. Bekijk de uitzending van Nieuwsuur.

Rapport Kinderombudsman: Ik kan het (niet) zelf

De Kinderombudsman heeft onderzoek gedaan naar het voortzetten van de jeugdhulp aan jongeren die de leeftijd van 18 jaar bereiken. Dit rapport is aangeboden aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Justitie. Lees op de website van de Kinderombudsman het rapport Ik kan het (niet) zelf.

Vragen?

Linda van Middelkoop is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.