• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Van jeugd naar volwassenheid

Praktijkvoorbeelden

Gemeente Groningen: taskforce

De gemeente Groningen wil een sluitende aanpak van kwetsbare jongeren. Specifiek voor jongeren in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

De gemeente heeft samen met  aanbieders, gemeenten en een zorgverzekeraar een checklist van 18- naar 18+ ontwikkeld, die inzicht geeft in de risico’s en mogelijkheden van jongeren die 18 worden. Deze checklist wordt ingezet in de jeugdhulpverlening  Een speciale taskforce, bestaande uit professionals uit verschillende domeinen zoals onderwijs, wonen en werk, bespreekt eventuele knelpunten en lost ze op.

De consulent Werk van de gemeente bespreekt vanaf het derde leerjaar op de praktijkschool en vso-school de jongeren met uitstroomprofiel Arbeid, met de stagebegeleider. De begeleiding richt zich zoal op het toeleiden naar een afspraakbaan. Lukt dat niet? Dan eerst een stage of werken aan het versterken van vaardigheden en competenties. De consulent begeleidt intensief en zorgt voor een naadloze overgang naar de gemeente bij 18 jaar. Ze gaan uit van het principe dat de begeleiding kan duren tot iemand 67 jaar is. Voor de jongere (en ouders) is er één loket of aanspreekpunt en de rest is aan de achterkant georganiseerd. De jongeren en ouders hebben dus geen last van de verschillende werkwijzen. Het is een investering die zich op lange termijn terugverdiend. Meer informatie? Neem contact op met Geke van der Werff via Geke.van.der.Werff@groningen.nl

Gemeente Almere: Choose2improve

Choose2improve biedt onderwijs aan jongeren die thuis zitten en niet naar school gaan of werken. De voorziening is opgezet door Kwintes en richt zich op jongeren van 17-23 jaar. Choose2improve biedt op een laagdrempelige manier onderwijs.

De voorziening bevindt zich in een buurtcentrum, waar de jongeren maximaal 4 uur per dag en tussen 10.00-14.00 uur les krijgen in kleine klassen met maximaal acht jongeren. Op die manier wennen de jongeren weer op een rustige manier aan het ritme op school. Als een jongeren zich meldt, volgt een intakeprocedure waarbij voor iedere jongere gekeken wordt wat er nodig is. Zijn er bijvoorbeeld schulden? Zijn er psychische klachten of is er hulp nodig thuis? Dan helpt de professional de jongeren daar ook bij. De voorziening is tot 17.00 uur open voor zorg en de hulpverleners zijn 24 uur per dag bereikbaar.

De tussenvoorziening is bedoeld als tijdelijke oplossing. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de jongere doorstroomt naar een reguliere baan of onderwijs. Kwintes werkt dan ook nauw samen met het ROC. Zo is het ROC voorbereid op de komst van de jongeren en blijven de hulpverleners van Kwintes beschikbaar voor nazorg als de jongere eenmaal op het ROC zit. Ervaringsdeskundige Yasmine is blij met de voorziening. Ze is heel lang niet naar school geweest, maar is via een schoolmaatschappelijk werker bij Choose2improve terecht gekomen: ‘Je krijgt meer persoonlijke aandacht en er wordt echt gekeken naar wat je nodig hebt. Dat is fijn.’

Diverse gemeenten en organisaties over 1000-jongerenplan

Lees de interviews van oud-projectleider van het 1000-jongerenplan Xanter Wilhelm met gemeenten, onderwijs, jongeren, werkgevers en individueel trajectbegeleiders van Trias over de integratie van het 1000-jongerenplan in hun beleid.

Friesland en Groningen: Samen Onderwijs op Maat voor dak- en thuisloze jongeren

Omdat (dreigende) dakloosheid een indicator is voor schooluitval hebben de gemeenten Leeuwarden en Groningen, samen met jeugdhulpaanbieders, mbo's en het Samenwerkingsverband VandeStraat de handen ineen geslagen. Ze zijn sinds september 2015 in een proefveld met dak- en thuisloze jongeren aan de slag om hen weer naar school te helpen en zo een toekomstperspectief te bieden. Omdat het regulier onderwijs vaak niet voldoende aansluit op problemen van dak- en thuisloze jongeren, wordt met de jongeren zelf en met de betrokken scholen naar alternatieve routes gezocht. Zo wordt een doorbraak gezocht in een combinatie van 'het behalen van een diploma' en 'het leven weer op orde krijgen'.

Veel van deze jongeren hebben zoveel schulden dat dit een grote last op hun schouders is; dan komt er van leren weinig terecht. Het proefveld werkt in actie met jongeren en scholen zelf, een doorbraakteam, een lokale stuurgroep, een landelijk opschalingsteam, een jongerenteam en een casusregisseur. De casusregisseur is de spil in het proefveld. Deze regisseur zal voortdurend afstemmen met de jongeren, het onderwijs en de gemeente om de belemmeringen die jongeren ervaren op te lossen. Contactpersoon: Hans Geleynse, casusregisseur hansgeleynse@gmail.com.

In dossier Arbeidstoeleiding vindt u meer praktijkvoorbeelden.

Vragen?

Linda van Middelkoop is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.