• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Van jeugd naar volwassenheid

Praktijkvoorbeelden

Wegwerken van schulden

Verschillende gemeenten hebben regelingen voor jongeren die met grote schulden te maken hebben, volgens Nieuwsuur. De gemeente Leiden heeft bij een aantal jongeren problematische schulden opgekocht. Deze jongeren krijgen een betalingsregeling en begeleiding om niet opnieuw in de problemen te komen. In Den Haag kunnen jongeren hun schulden afkopen door (weer) naar school te gaan, te werken of vrijwilligerswerk te doen.

Gemeentelijke beleidsplannen

Bekijk de acht voorbeelden van gemeentelijke beleidsplannen Participatie, verzamelt door Sociaalweb.

Gemeente Apeldoorn: Integrale toegang voor inkomen en Wmo-ondersteuning voor diverse cliëntgroepen

Het team klantmanagers 'multiproblem' van de Apeldoornse sociale dienst gaat sinds de invoering van de Wmo 2015 behalve over de Participatiewet, ook over de toegang tot de Wmo voor bijzondere cliëntgroepen als zwerfjongeren, dak- en thuislozen, ex-gedetineerden, verslaafden en multiprobleemgezinnen. Dat betekent dat deze cliënten vanaf 2015 een integrale toegang hebben voor de Participatiewet (participatie, re-integratie, inkomensvoorziening) én de Wmo (individuele begeleiding, dagbesteding, thuisondersteuning, maatschappelijke opvang). De klantmanager stelt een plan op voor de participatie of re-integratie in het kader van de Participatiewet in combinatie met een Wmo-ondersteuningsplan, kent waar nodig een inkomensvoorziening toe én een Wmo-voorziening. De overtuiging is dat het één zonder het ander niet leidt tot herstel.

Ook hebben de klantmanagers van de sociale dienst een nieuwe doelgroep sinds 2015: de cliënten in Beschermd Wonen GGZ die ook gebruik maken van een gemeentelijke inkomensvoorziening. Voor cliënten in Beschermd Wonen GGZ die géén gebruik maken van een gemeentelijke inkomensvoorziening ligt de toegang in het Wmo-loket. De klantmanagers 'multi-problem' en de Wmo-consulenten groeien langzaam naar elkaar toe, met een gezamenlijke werkplek. Op termijn moet deze integrale aanpak ook voor alle andere cliëntgroepen gaan gelden door de vorming van centra in de vier stadsdelen waarin Participatiewet, Wmo en Jeugdwet bij elkaar komen.

Er zijn ook jongeren die doorstromen vanuit intramurale jeugdvoorzieningen naar Beschermd Wonen GGZ in de Wmo. Binnen Apeldoorn gelden daarbij soepele ingangsdata. Als een 17,5-jarige moet worden herindiceerd, en de verwachting is doorstroom naar Beschermd Wonen GGZ in de Wmo, dan volgt direct instroom in de Wmo. Als de verwachting is dat een jongere met 18,5 jaar kan uitstromen, dan wordt de ondersteuning binnen de Jeugdwet afgerond. Knelpunt richting aanbieders zijn nog de ongelijke tarieven in Wmo en Jeugdwet. Richting de contractperiode 2017 wordt daarom gestart met het synchroniseren daarvan. Contactpersoon: Antoine de Vlieger a.deVlieger@apeldoorn.nl.

Vragen?

Linda van Middelkoop is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.