• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Van jeugd naar volwassenheid

Definities en cijfers

Definities

Voor jongeren verandert er bij het ouder worden veel: ze gaan zelfstandig wonen, eigen geld verdienen en steeds meer zelf beslissingen nemen. De meeste jongeren leren dit vanzelf, met vallen en opstaan en met ondersteuning van ouders en vrienden. Maar niet voor alle jongeren is dat vanzelfsprekend. Er is een groep die kwetsbaar is en ondersteuning nodig heeft bij de overgang van jeugd naar volwassenheid. We hebben het dan over de circa 15 procent van alle jongeren van 16 tot 27 jaar in Nederland die op de een of andere manier kwetsbaar zijn. Zij zijn kwetsbaar doordat ze op een of meerdere leefdomeinen problemen hebben. Het gaat dan vooral om leren, werken, sociale relaties of zelfredzaamheid. We onderscheiden diverse groepen jongeren, vaak is overigens sprake van overlap.

Cijfers

Er zijn in 2016 bijna 2,5 miljoen 16- tot 27-jarigen in Nederland (Statline, 2016), per levensjaar gaat het om ongeveer 200.000 jongeren. Gemiddeld heeft zo'n 15 procent van alle jongeren tussen de 16 en 27 jaar enige vorm van ondersteuning of hulp nodig. Per gemeente of regio verschillen de gegevens over aard en omvang van de problemen van deze groep jongeren en jongvolwassenen. Om zicht te krijgen op de problematiek is het zinvol om lokale cijfers over het aantal jongeren in een kwetsbare positie te verzamelen. Lokale cijfers zijn beschikbaar via CBS Statline, via de Jeugdmonitor of via het dashboard van Waarstaatjegemeente.nl. De gemeente Rotterdam heeft zijn lokale cijfers als volgt in beeld gebracht:

Hoe vergaat het jongeren die onder de participatiewet vallen?

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft informatie te verzameld over de participatie van kwetsbare doelgroepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De focus gaat met name uit naar jongeren die voorheen onder verschillende regelingen vielen en nu onder de participatiewet vallen. Deels zullen deze jongeren worden opgenomen in het doelgroepenregister, maar deels zullen zij ook op zoek moeten naar regulier werk.

Op dit moment richt het NJi vanwege deze praktische beperking op de huidige situatie (peildatum 1 oktober 2014)  van jongeren die in verschillende schooljaren het praktijkonderwijs en het speciaal onderwijs hebben verlaten. Op een later moment kunnen we daar de nieuwe stand van zaken aan toevoegen. Dit leverde twee duidelijke onderzoeksvragen op:

  • Hoeveel van de jongeren die het praktijkonderwijs of het speciaal onderwijs hebben verlaten, hebben inmiddels een baan of zitten nog op school?
  • Verschilt dit percentage per arbeidsmarktregio?

Bekijk de resultaten in het rapport 'Risicogroepen richting arbeid'

Vragen?

Linda van Middelkoop is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.