• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Van jeugd naar volwassenheid

Jongeren tussen de 16 en 27 jaar die niet in staat zijn om zelfstandig en met steun van hun eigen netwerk volwassen te worden, hebben speciale aandacht nodig. Zij krijgen nu meer te maken met ondersteuning vanuit gemeenten.

Met 18 jaar verandert de omgeving van een jongere: de betrokkenheid van voogden en instanties vanuit de jeugdhulp eindigt bij volwassenheid. Plotseling zit de jongere 'aan het stuur' en moet hij zijn eigen hulpvraag formuleren en eigenlijk ook zijn problemen zelf oplossen. De jongere belandt van de 'beschermende' omgeving van school en de instanties van de Jeugdwet nu in de vraaggerichte Wmo en de meer eisen stellende Participatiewet. De Wmo heeft minder mogelijkheden in vergelijking met de Jeugdwet. Ook verlenen de sociale diensten vanuit de Wmo nauwelijks hulp aan de jongere voordat deze meerderjarig is. Jongeren in een kwetsbare positie vallen daardoor vaak tussen wal en schip.

Om alle jongeren te ondersteunen richting participatie en zelfredzaamheid is een integrale en preventieve aanpak nodig van de gemeente en partners op de leefgebieden onderwijs, werk, inkomen, zorg, veiligheid en wonen.

Nieuwsbrief 16-27

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rondom dit thema en meld u aan voor de Nieuwsbrief 16-27

Aanmelden

Jongeren aan het woord

Het Nederlands Jeugdinstituut laat jongeren in een kwetsbare positie vertellen over hun eigen ervaringen in het filmpje '18 jaar en dan'.

Lees meer over wat jongeren meemaken op 16-27.nl.

Vragen?

Linda van Middelkoop is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.