• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Van jeugd naar volwassenheid

Voor veel jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar is de weg naar zelfstandigheid vol hobbels en kuilen. De werkwijze van organisaties, maar ook verkokering van wetten en systemen, sluiten niet altijd aan bij de alledaagse werkelijkheid van deze jongeren. Sommige dingen, zoals leren, werken en zelfstandig wonen, gaan voor deze jongeren niet altijd vanzelf. Dit dossier biedt gemeenten en professionals informatie en tips om jongeren in een kwetsbare positie te begeleiden naar zelfstandigheid. 

Magazine Jongvolwassenentop

Op 27 november vond de Jongvolwassenentop plaats, een landelijke bijeenkomst waar bestuurders uit het onderwijs, de zorg, gemeenten, het Rijk en werkgevers- en werknemersorganisaties in gesprek gingen. Met elkaar en jongeren. In dit magazine vindt u een impressie van de top.

Toolkit 16-27

Om jongvolwassenen van 16 tot 27 jaar te ondersteunen richting participatie en zelfredzaamheid is een integrale en preventieve aanpak nodig van gemeenten en partners op de leefgebieden. Daarom is er nu de Toolkit 16-27 met informatie en tips om jongeren in een kwetsbare positie te begeleiden naar zelfstandigheid.

Vragen?

Linda van Middelkoop is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.