• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Professionalisering van jeugdhulp en jeugdbescherming

Professionalisering van jeugdhulp en jeugdbescherming is gericht op het continu verbeteren van de hulp aan kinderen en hun ouders door vakbekwame professionals. Belangrijke thema's daarbij zijn onder andere het gebruiken van vakkennis, een leven lang blijven leren, reflecteren op je handelen en beroepsregistratie. Blijf via deze website op de hoogte van alle ontwikkelingen en achtergronden, vind informatie over beroepsvorming en -registratie en bekijk de praktische hoofdstukken onder professioneel werken.

Beroepsregistratie: laat zien wat je waard bent!

Vanaf 1 januari 2018 kunnen professionals die op hbo-niveau in de jeugdhulp en jeugdbescherming (willen gaan) werken, zich in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) registreren in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals. Dit doe je als je in je werk taken uitvoert die volgens het Kwaliteitskader Jeugd door een geregistreerde professional moeten worden gedaan. Om je te kunnen registreren, moet je laten zien dat je beschikt over bepaalde kennis en vaardigheden. Of je aan de registratie-eisen voldoet, hangt af van je persoonlijke situatie.

Gebruik om snel te zien wat je moet doen om je te kunnen (her)registreren de interactieve handreiking Beroepsregistratie en herregistratie: wat vraagt het van jou?. Of lees de Veelgestelde vragen over beroepsregistratie.

Conferenties over professionaliseren

Over cliëntgericht werken, beroepsregistratie en meer

Dit jaar vinden op verschillende locaties in het land conferenties plaats over professionaliseren: wat betekent het en wat vraagt het in de praktijk van professionals, leidinggevenden en (beleids)medewerkers? Op de conferenties is aandacht voor thema's als cliëntgericht werken, werken met een beroepscode en beroepsregistratie.

Richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming

Er zijn richtlijnen ontwikkeld voor de jeugdhulp en jeugdbescherming, over thema’s als ernstige gedragsproblemen, pleegzorg, kindermishandeling, stemmingsproblemen en meer. De richtlijnen zijn te vinden op:

Advies en ondersteuning

Het Nederlands Jeugdinstituut biedt advies, ondersteuning en uitwisseling voor uw team, afdeling, organisatie of gemeente.

Vragen?

Karlijn Stals is contactpersoon.

Foto Karlijn  Stals

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.