• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Voor- en vroegschoolse educatie (vve)

In een sterke basis voor de jeugd doen álle kinderen mee. Om kinderen met een (taal)achterstand de beste kansen te geven in hun schoolloopbaan, is het zinvol om hen zo jong mogelijk gericht te steunen en te stimuleren in hun ontwikkeling. Hiervoor is voor- en vroegschoolse educatie (vve) in het leven geroepen.

Vve-programma's: obstakels of houvast?

Er is veel onderzoek gedaan naar de opbrengsten van programma's voor voor- en vroegschoolse educatie (vve): zijn ze wel effectief? Maar ook de stem van het werkveld is van belang in de discussie over het nut van deze programma's. Wat vinden de professionals: vormt het gebruik van programma’s een obstakel of zijn ze juist een houvast?

Lees meer:

Praat mee over positieve ontwikkeling en jeugdwelzijn

Op Kennisnet Jeugd wisselt het Nederlands Jeugdinstituut kennis en ervaringen uit de praktijk uit. Via dat platform en bijeenkomsten willen we te weten komen wat het werkveld wil bereiken op het gebied van basisvoorzieningen. Op welke manier kun je, in onderlinge afstemming, op een efficiënte en effectieve manier de positieve ontwikkeling van kinderen stimuleren.

Neem ook deel aan de werkgroepen:

Iedereen dezelfde sterke basis

Vier VVEPedagogisch medewerkers en peuterleidsters hebben grote invloed op de ontwikkeling van jonge kinderen. Met de Basistraining VVE verwerven zij een sterke basis voor het handelen in de praktijk. Lees meer op:

Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.