• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Vluchtelingenkinderen

Wat werkt?

Kinderen die zijn gevlucht voor oorlogsgeweld lopen vaker tegen problemen aan. Het ontvluchten van het thuisland heeft een grote invloed op het gezinsleven. De banden met het land van herkomst worden verbroken, terwijl zich met het land van aankomst nog geen banden hebben gevormd. Daarnaast levert de manier waarop onze samenleving nieuwkomers accepteert spanningen en soms problemen op. Hier vindt u een overzicht van tools, documenten en interventies die kunnen helpen om vluchtelingenkinderen zo normaal mogelijk op te laten groeien, zonder achterstanden.

Voor gemeenten

Gemeenten spelen een belangrijke rol in het versterken van een positieve ontwikkeling van vluchtelingkinderen. Door het vastleggen van beleid en het faciliteren van de uitvoering wordt de nodige ondersteuning gewaarborgd.

Op school

Voor- en vroegschoolse educatie

Vluchtelingenkinderen die naar Nederland komen hebben een grotere kans om een onderwijsachterstand op te lopen. Om dat te voorkomen is het zinvol om hen zo jong mogelijk gericht te steunen en te stimuleren in hun ontwikkeling. Hier kan voor- en vroegschoolse educatie (vve) bij helpen. Voorschoolse educatie begint op de peuterspeelzaal of de kinderopvang en vroegschoolse educatie wordt uitgevoerd in groep 1 en 2 van de basisschool.

Verbinding onderwijs en jeugdhulp

In Nederland wordt het onderwijs aan vluchtelingenkinderen georganiseerd in het regulier onderwijs, met een taalklas of met een Internationale Schakelklas. Een school is bij uitstek een plek waar kinderen kunnen werken aan hun cognitieve vaardigheden en sociale, emotionele en gedragscompetenties. Daarnaast is school een belangrijke plaats voor het vroegtijdig signaleren van ondersteuningsbehoeften van het kind en gezin. De samenwerking tussen school, wijk en jeugdhulp is hierin essentieel. Onderstaand vindt u een paar handige links naar tools voor professionals over het verbinden van onderwijs en jeugdhulp aan vluchtelingenkinderen.

In de wijk

Voor vluchtelingenkinderen is het opbouwen van sociale relaties binnen school en wijk vaak erg lastig. Daarom hebben professionals in wijkteams, jeugdhulp, jongerenwerk en op school een belangrijke rol in het leggen van die verbindingen. Zij kunnen in samenwerking met de gemeente ervoor zorgen dat vluchtelingenkinderen voldoende mogelijkheden voor tijdsbesteding hebben. Hieronder vind je een overzicht van tools voor professionals die in de wijk werken met vluchtelingenkinderen.

Databank Effectieve Jeugdinterventies

De databank Effectieve Jeugdinterventies bevat 223 programma's voor hulp bij opgroeien en opvoeden. De interventies in de databank beslaan een breed spectrum van de jeugdsector, van voorlichting en ontwikkelingsstimulering tot intensieve hulp. De databank bevat ook interventies die kunnen helpen bij het bieden van hulp aan vluchtelingkinderen, zoals het maatjesproject NewatHome, de VoorleesExpress en Opstap. Lees meer over de effecten van deze interventies op vluchtelingenkinderen en migrantenkinderen.

Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

Foto Hilde  Kalthoff

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.