• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Vluchtelingenkinderen

Cijfers

Kerncijfers

11.795 minderjarige kinderen zitten op 15 februari 2016 in de Centrale Opvang Asielzoekers. Hiervan is, met 4.777 jeugdigen, de grootste groep in de leeftijd van 12-18 jaar. Eind december 2015 ging het om totaal 13.215 minderjarige kinderen (COA, 2016).  De daling is volgens het IND toe te schrijven aan het winter seizoen.  

2.602 jeugdigen in de centrale opvang  zijn op 15 februari 2015 zonder ouders in Nederland, de zogenaamde alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's). Eind december 2015 ging het om 3.749 jeugdigen die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen. Kinderen en jongeren uit Syrië en Eritrea vormen met respectievelijk 43 procent en 25 procent de grootste groepen (COA, 2016).

Laatst bewerkt: 28 juli 2016


Gebruikte publicaties

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's)

In 2015 hebben 3.860 alleenstaande minderjarigen een aanvraag ingediend voor toelating als vluchteling. In 2013 ging het nog om 310 alleenstaande minderjarigen. Er is sprake van een vertwaalfvoudiging.

Deze groep bestaat voornamelijk uit jongens (3.185).

Van de alleenstaande minderjarigen zijn de meeste afkomstig uit Syrië (1.455 jongeren) gevolgd door 1.240 jongeren uit Eritrea (CBS, 2016).

Laatst bewerkt: 28 juli 2016


Asielverzoeken met minderjarige kinderen

In 2015 zijn 10.595 asielverzoeken voor minderjarige kinderen ingediend.

Dat is ruim twee keer zoveel als in 2014. Toen ging het om 5.145 asielaanvragen.

Van de 10.595 asielverzoeken ging het in ruim 4.000 gevallen om kinderen uit Syrië gevolgd door ruim 1.700 kinderen uit Eritrea. Ten opzichte van 2014 is er bij beide groep een substantiele groei in het aantal asielverzoeken. In 2014 betrof het 120 aanvragen voor minderjarige kinderen uit Syrië en 285 aanvragen voor kinderen uit Eritrea.   

Laatst bewerkt: 22 februari 2016


Vragen?

Japke Schonewille is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.