• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Verbinding onderwijs en jeugdhulp

OOGO

Gemeenten en samenwerkingsverbanden zijn verplicht hun plannen af te stemmen in een op overeenstemming gericht overleg (OOGO). Dit versterkt de verbinding tussen passend onderwijs en jeugdhulp. In het overleg bespreken gemeenten en samenwerkingsverbanden bijvoorbeeld hoe zij extra onderwijsondersteuning en zorg kunnen inzetten voor kinderen en jongeren die dat nodig hebben.

Welke soorten OOGO zijn er?

Er zijn twee soorten op overeenstemming gericht overleg. In het OOGO passend onderwijs bespreekt het samenwerkingsverband zijn ondersteuningsplan met de gemeente. In het OOGO jeugd bespreekt de gemeente haar jeugdplannen met de samenwerkingsverbanden. Deze overleggen kunnen ook worden gecombineerd.

Vragen?

Linda van Middelkoop is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.