• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Verbinding onderwijs en jeugdhulp

Schoolverzuim en uitval

Bekijk het webinar: Onderwijs-zorgarrangementen: maatwerk bij (dreigende) thuiszitters

Hoe kun je onderwijs-zorgarrangementen het beste organiseren en waar moet je dan op letten? Voor professionals in onderwijs en jeugdhulp die betrokken zijn bij het arrangeren van individuele onderwijs-zorgarrangementen, organiseerde het Nederlands Jeugdinstituut, samen met Ouders&Onderwijs op 11 mei 2017 een webinar in de Landelijke Actieweek Thuiszitters. Lees meer over het onderwerp thuiszitters op Reikthuiszittersdehand.nl.

Lees ook de meest gestelde vragen en antwoorden in het verslag Onderwijs-zorgarrangementen: maatwerk bij (dreigende) thuiszitters.


Bekijk het webinar: Opstaan voor Thuiszitters!

Wat doe je als professional met een thuiszitter? Wie moet er eigenlijk in actie komen: de school, de ouders, de professional? Over deze en andere zaken binnen de thuiszitters-problematiek ging het webinar van het Nederlands Jeugdinstituut op donderdag 3 november 2016. Het NJi werkte voor dit webinar samen met Samenwerkend Toezicht Jeugd en Ouders&Onderwijs. Lees meer over het onderwerp thuiszitters op Reikthuiszittersdehand.nl.


Alle leerlingen hebben recht op onderwijs dat aansluit bij hun mogelijkheden. Natuurlijk verzuimen leerlingen wel eens een dag. Als dit zonder geldige reden is, zijn de school en de leerplichtambtenaar verplicht om dit te registeren. Ook moeten zij leerlingen en ouders hierop aanspreken. Als verzuim hardnekkig of structureel wordt, is dat reden tot zorg én actie. Zorgwekkend verzuim kan een signaal zijn van voortijdige schooluitval.

Gezamenlijke aanpak van verzuim en uitval

Het is dus belangrijk om verzuim te bestrijden en mogelijke belemmeringen in de schoolgang van een leerling direct aan te pakken. Zowel het ministerie van Onderwijs als gemeenten en scholen geven hieraan de hoogste prioriteit. Vrijwel alle gemeenten hebben samen met het onderwijs een stevige gezamenlijke aanpak ontwikkeld. Wat zijn signalen van zorgwekkend verzuim en hoe kun je het voorkomen? Hoe krijg je zicht op de omvang van verzuim en uitval? Wat helpt thuiszitters om weer naar school te gaan? Hieronder vindt u meer informatie.

Medische Advisering Ziekgemelde Leerling

M@ZL (Medische Advisering Ziekgemelde Leerling) is een effectieve methodiek voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren, ontwikkeld door scholen en de jeugdgezondheidszorg. Binnen M@ZL werken in eerste instantie de school, jeugdarts en zo nodig de leerplichtambtenaar samen om de juiste begeleiding voor de ziek gemelde leerling te realiseren. Ziekteverzuim is wat omvang betreft een groter probleem dan spijbelen. M@ZL brengt een groep leerlingen in beeld die met de juiste aandacht en begeleiding geholpen zijn. West-Brabant en Amsterdam-Amstelland werken met deze methodiek. Lees hier meer over hun aanpak. Lees hier meer over de interventie voor het vmbo en voor het mbo.

Dossier Voortijdig schoolverlaten en verzuim

Hoe u verzuim en voortijdig schoolverlaten kunt voorkomen leest u in het dossier Voortijdig schoolverlaten en verzuim.

Reikthuiszittersdehand.nl

Concrete handvatten om thuiszitten te voorkomen en om thuiszitters weer naar school te laten gaan ontdekt u op Reikthuiszittersdehand.nl.

Krant over passend onderwijs

Om de leerling is de krant over passend onderwijs met praktijkvoorbeelden van het voorkomen en aanpakken van schoolverzuim.

Vragen?

Linda van Middelkoop is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.