• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Verbinding onderwijs en jeugdhulp

Privacy

Om goed onderwijs en goede ondersteuning te bieden aan kinderen in school is samenwerking tussen diverse partijen, zoals de ggd en het wijkteam, noodzakelijk. Afspraken over privacy tussen deze partijen zijn nodig om ervoor te zorgen dat de informatie-uitwisseling zorgvuldig gebeurt. Dit is van toepassing in één op één overleggen maar ook in multidisciplinair overleg. Er is in de praktijk veel onduidelijkheid rondom privacy. Onderwijsprofessionals stellen zichzelf de volgende vragen:

  • Met wie mogen wij welke gegevens uitwisselen?
  • Wanneer moeten wij ouders om toestemming vragen voor het delen van informatie?
  • Welke gegevens mogen wij via e-mailverkeer versturen?

Deze onduidelijkheden belemmeren  het samenwerken tussen de diverse partijen. Goede samenwerking met ouders en afspraken over gegevensuitwisseling neemt een groot deel van deze belemmering weg.

Privacyreglement

Zodra een school met een externe partij samenwerkt is het van belang dat zij samen afspraken maken over hoe om te gaan met de gegevensuitwisseling. Dit kan door middel van een convenant met de externe partij in combinatie met een privacyreglement van de school. In het privacyreglement van de school staat aangegeven wat de werkwijze is rondom gegevensuitwisseling en rondom het multidisciplinair overleg. De schoolgids kan ouders en leerlingen op de hoogte brengen van het privacyreglement van de school.

Toestemming

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan een school moet voldoen voordat zij persoonsgegevens mag verwerken of uitwisselen. Eén van deze voorwaarde is dat de persoon van wie de gegevens zijn, of diens wettelijk vertegenwoordiger, toestemming heeft gegeven voor het verwerken dan wel uitwisselen van deze gegevens. Het maakt niet uit of het gaat om mondelinge of schriftelijke uitwisseling van gegevens. De school moet kunnen aantonen dat ouders of leerlingen toestemming hebben gegeven voor het verwerken of uitwisselen van de gegevens.

Handreiking

Het NJi heeft de 'Handreiking gegevensuitwisseling. Voor scholen die samenwerken met externe partners.' geschreven. Deze handreiking geeft informatie en praktische tips over hoe om te gaan met privacy en wat wel en niet mag binnen de kaders van de wet. De informatie staat ook in een overzichtelijke infographic met stappen hoe je tot een juiste gegevensuitwisseling komt. Bekijk hier de 'Infographic gegevensuitwisseling. Voor scholen die samenwerken met externe partners'.

Vragen?

Linda van Middelkoop is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.