• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Verbinding onderwijs en jeugdhulp

Overgang 18 -/18+ en wetgeving

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 via de Jeugdwet verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning aan jongeren tot 18 jaar. Voor jongeren vanaf 18 jaar en volwassenen gebeurt dit via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De leeftijdsgrens van 18 jaar is ook van belang bij andere wetgeving.

Wat betekent dit voor de continuïteit van zorg aan jongeren?

Jongeren die 18 jaar worden, moeten geen last krijgen van de stelselwijzigingen. Om de continuïteit van hun zorg en ondersteuning te waarborgen, is het belangrijk dat gemeenten en samenwerkingspartners in zorg, ondersteuning en participatie elkaar goed weten te vinden en afspraken maken.

In de Informatiekaart Leeftijdsgrenzen 18-/+ leest u meer over de leeftijdsgrenzen 18-/18+ en goede voorbeelden van een aanpak die voorkomt dat jongeren tussen wal en schip vallen.

Meer weten over de Jeugdwet, de Wet passend onderwijs, de Participatiewet, de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning of de Zorgverzekeringswet?
Word wegwijs in de wetten van het jeugdstelsel met onze factsheet

Vragen?

Linda van Middelkoop is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.