• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Verbinding onderwijs en jeugdhulp

Arbeidstoeleiding jongeren in kwetsbare posities

Iedereen moet als volwaardig burger kunnen meedoen en bijdragen aan de samenleving. Gemeenten, werkgevers, partners in sociale zekerheid en onderwijs staan daarom voor de opgave om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen.

Begeleiding en hulp

Voor jongeren in kwetsbare posities is het moeilijk een duurzame positie op de arbeidsmarkt te veroveren. Ze maken een grotere kans een deel van hun leven, of zelfs hun leven lang buitenspel te komen staan en daarbij in te stromen in sociale voorzieningen. Om hen naar een startkwalificatie en passend werk toe te leiden is vaak extra bemiddeling en hulp nodig. Een samenhangende aanpak van onderwijs, gemeenten en werkgevers is voor deze jongeren vaak nodig. Door hen continuïteit in begeleiding en (jeugd)hulp te bieden komt een arbeidsplek eerder in hun bereik.

Minder kosten en meer eigenwaarde

Elke jongere in een kwetsbare positie die erin slaagt daadwerkelijk en duurzaam te participeren op de arbeidsmarkt maakt verschil: minder kosten voor uitkeringen en meer gevoel van eigenwaarde.

Arbeidstoeleiding

Om welke jongeren gaat het? Welke wet- en regelgeving is belangrijk? Wat werkt in de praktijk? Lees het antwoord op deze vragen in het dossier Arbeidstoeleiding.

Vragen?

Linda van Middelkoop is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.