• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Verbinding onderwijs en jeugdhulp

Alle kinderen en jongeren hebben recht op de beste kansen om zich te ontwikkelen. Daarvoor is kwaliteit en samenhang nodig van opvoeding, onderwijs, opvang, ondersteuning, hulp en begeleiding. Dat kan alleen wanneer de personen en organisaties die dat bieden nauw samenwerken en hun aanpak afstemmen tot een integraal aanbod voor de jongere. We richten ons op betere, integrale samenwerking, eigenaarschap en de kracht van de burger én van de professional en het beperken van de bureaucratie en zo ondersteuning en hulp tegen lagere kosten te kunnen bieden. Met passend onderwijs en de Jeugdwet komen veel taken naar scholen en gemeenten. Het accent ligt op een stevige basis, betere preventie, vroegsignalering en passende hulp.

  • Scholen hebben de opdracht en de middelen om elk kind passend onderwijs en ondersteuning te bieden.
  • Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de hulp aan jongeren en ouders.
  • Gemeenten en samenwerkingsverbanden hebben de wettelijke opdracht met elkaar af te stemmen in het verplichte ‘op overeenstemming gerichte overleg’ (OOGO).
  • Ook het mbo kent vormen van regionaal bestuurlijke afstemming.

Gemeenten, samenwerkingsverbanden, schoolbesturen, mbo-instellingen en jeugdhulporganisaties vinden in dit dossier praktijkvoorbeelden, tips, kwaliteitsindicatoren en informatie over de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp. Dit helpt bij het vormgeven van een samenhangend aanbod van onderwijs, ondersteuning en hulp voor jongeren en hun ouders.

Bekijk het filmpje Niesha en haar school: hoe maken we het passend?

Vragen?

Linda van Middelkoop is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.