• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Verbinding onderwijs en jeugdhulp

In dit dossier vindt u inspirerende praktijkvoorbeelden, tips, kwaliteitsindicatoren en informatie over de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp. Samenhang van opvoeding, onderwijs, opvang, hulp en begeleiding is nodig om kinderen en jongeren alle kansen te bieden om zich te ontwikkelen. Ouders, professionals en organisaties moeten daarom nauw samenwerken en hun aanpak afstemmen.

Medewerkersbijeenkomst (boven)schoolse voorzieningen

31 oktober 2018 - Utrecht

Op woensdag 31 oktober aanstaande organiseert het Nederlands jeugdinstituut met Steunpunt Passend Onderwijs een bijeenkomst voor medewerkers van (boven)schoolse voorzieningen voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. We nodigen u van harte uit op 31 oktober 2018 in Utrecht

Gespreksmap zorg en onderwijs

Zorg voor leerlingen met ernstige verstandelijke/meervoudige beperkingen
Screenshot van Gespreksmap zorg en onderwijs

Goed maatwerk vraagt om goede samenwerking.

Om daarvoor de basis te leggen kunnen scholen de Gespreksmap gebruiken. De map stelt de vragen en scholen formuleren samen met alle partners de antwoorden.

De Gespreksmap is een nieuwe tool. Uw feedback is van harte welkom via info@nji.nl.

Vragen?

Wendy Kunst is contactpersoon.

Foto Wendy  Kunst

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.