• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Transformatie jeugdhulp

Stap 5: Outcome

Welke directe outcome leveren de voorzieningen?

Outcome

Gemeenten zijn verplicht outcome-indicatoren voor jeugdhulp te hanteren. Door prestaties op een vergelijkbare manier te meten komen gemeenten meer te weten over de effecten van de jeugdhulp.

Aan de hand van bepaalde gegevens kun je als gemeente meten of een voorziening goed werk levert. Dit kunnen we meten met outcome-indicatoren. Er zijn inmiddels drie geharmoniseerde outcome-indicatoren vastgesteld.


Kwaliteitsmodel doelrealisatieDoelrealisatie

Wat is de mate waarin het doel wordt bereikt? Zoals:

  • Hoeveel cliënten kunnen na het traject zonder professionele hulp verder?
  • Hoeveel cliënten komen binnen x jaar terug in de hulpverlening? 
  • Is de problematiek afgenomen en zelfredzaamheid toegenomen?

Kwaliteitsmodel uitvalUitval

  • Hoeveel cliënten haken tijdens een traject af?
  • Wat is de mate van de ‘no shows’?

Kwaliteitsmodel tevredenheidTevredenheid

  • Hoe tevreden zijn cliënten over het nut en effecten van de jeugdhulp?

NJi helpt

De outcome gegevens bieden stof voor een constant proces van leren en verbeteren.

Advies en ondersteuning

Doe je als gemeente de goede dingen en doe je die goed? Het Nederlands Jeugdinstituut kan u aan de hand van het Kwaliteitskompas helpen om het kwaliteitsproces op gang te brengen.

Foto Marloes  Driedonks

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.