• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Transformatie jeugdhulp

Stap 2: Maatschappelijk resultaat

Kwaliteitsmodel maatschappelijk resultaatHoe maken we onze ambities meetbaar?

Het is belangrijk om ambities te vertalen naar concrete en meetbare maatschappelijke resultaten. Aan de hand van de maatschappelijke resultaten meet je hoe je ervoor staat.

Voorbeelden

Ambitie:
We willen dat meer kinderen meedoen in de samenleving

Maatschappelijk resultaat:
Over 4 jaar willen we dat ...% jongeren zijn actief betrokken bij ontwikkelingen in de gemeente.

Indicator: Waaraan zien we dat het goed gaat?
Deelnamegraad vrijwilligerswerk voor verenigingen, instellingen of maatschappelijke organisaties.


Ambitie:
We willen dat meer kinderen school succesvol doorlopen.

Maatschappelijk resultaat:
Over 4 jaar willen we dat ...% jongeren behalen kwalificatie voor werk of vervolgonderwijs.

Indicator: Waaraan zien we dat het goed gaat?
Aantal jeugdigen dat onderwijs verlaat met startkwalificatie.


Ambitie:
We willen dat meer kinderen gezond opgroeien.

Maatschappelijk resultaat:
Over 4 jaar willen we dat ...% jongeren hebben een gezonde leefstijl.

Indicator: Waaraan zien we dat het goed gaat?
Aantal jeugdigen dat sport, niet rookt en matig alcohol gebruikt.


Tip: Continu in gesprek

Formuleer het maatschappelijk resultaat samen met de burgers, voorzieningen en maatschappelijke partners. Hiermee creëert u commitment. Maak tussentijds de balans op. En kijk samen wat extra nodig is.

NJi helpt

Onze experts helpen bij het opstellen en monitoren van indicatoren om de resultaten  te meten en zichtbaar te maken. Meer informatie: Wat gaat u monitoren?

Vragen?

Yamuna Ditters is contactpersoon.

Foto Yamuna  Ditters

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies