• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Transformatie jeugdhulp

Gemeenten, zorgaanbieders en onderwijs zijn sinds 2015 samen verantwoordelijk voor jeugdhulp. Dat betekent dat zij gezamenlijk moeten zorgen dat kinderen en jongeren zich veilig en gezond kunnen ontwikkelen: thuis, op school en in de wijk. Het Nederlands Jeugdinstituut werkt met gemeenten, onderwijs en zorgaanbieders aan deze vernieuwing. Onderdeel van deze vernieuwde aanpak zijn de 'transformatie-doelen'. Iedereen in de sector werkt aan een aantal door het ministerie van VWS vastgestelde doelen. Zoals het versterken van de eigen kracht, meer hulp in de wijk en professionals meer ruimte geven om zelf beslissingen te nemen.

Transformatiedoelen

  • Preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van jongeren en hun ouders, met inzet van hun sociale netwerk.
  • Demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren door onder meer het opvoedkundig klimaat te versterken in gezinnen, wijken, scholen en in voorzieningen als kinderopvang en peuterspeelzalen.
  • Eerder de juiste hulp op maat bieden om dure gespecialiseerde hulp te verminderen.
  • Integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt ‘één gezin, één plan, één regisseur’. Door ontschotting van budgetten ontstaan meer mogelijkheden voor betere samenwerking en innovaties in hulp aan jongeren.
  • Meer ruimte voor professionals door vermindering van regeldruk.

Transformeren met beleid

Hoe kunt u als gemeente alle onderdelen van het stelsel versterken, van de pedagogische basisvoorzieningen tot speciale scholen?

Vragen?

Gert van den Berg is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.