• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Sterke basis voor de jeugd

Visie op jeugd

De Jeugdwet maakt gemeenten verantwoordelijk voor het 'versterken van het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen, kinderopvang en peuterspeelzalen'. Hoe een gemeente deze verantwoordelijkheid uit moet voeren, is niet vastgelegd. Veel hangt daarom af van de visie van een gemeente. Wat zijn de ingrediënten voor een visie op jeugd en jeugdbeleid als het gaat om een sterke basis?

Thema's

Om de beste randvoorwaarden te scheppen voor een integrale aanpak voor de versterking van de basis en een positieve ontwikkeling van de jeugd, komen in een gemeentelijke visie de volgende thema's aan bod:

Eigen kracht stimuleren

Het benutten van de eigen kracht van jongeren en hun ouders is een belangrijk uitgangspunt bij het creëren van een sterke basis. Lees hier hoe dat werkt.

Sterke pedagogische basisvoorzieningen

Hoe versterk je als gemeente de pedagogische basisvoorzieningen in de wijk, zodat kinderen en ouders eerder ondersteund worden? U leest het hier.

Verbinding tussen alle partijen

Voor een sterke basis moeten alle partijen samenwerken die een bijdrage leveren aan het opvoedkundig klimaat voor kinderen en hun ouders.

Jeugdparticipatie bevorderen

Als gemeente kunt u jeugdparticipatie bevorderen op diverse niveaus. Hier leest u hoe dat werkt en vindt u voorbeelden van de aanpak van andere gemeenten.

Kind- en gezinsvriendelijke wijken

De buurt moet een veilige, prettige plek zijn voor kinderen en jongeren. Hier leest u hoe gemeenten werken aan kind- en gezinsvriendelijke wijken.

Kindgericht armoedebeleid

Met een integraal armoede- en schuldenbeleid kunnen gemeenten voorkomen dat armoede nadelige gevolgen heeft voor de ontwikkeling van een kind.

Brug tussen jeugd- en sportbeleid

Sport- en jeugdbeleid zijn lange tijd twee redelijk gescheiden circuits geweest. Lees hier hoe gemeenten een brug kunnen slaan tussen deze beleidsvelden.

Voorbeelden

Bekijk, als u zich wilt laten inspireren door activiteiten in andere gemeenten, de praktijkvoorbeelden.

Vragen?

Marja Valkestijn is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.