• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Sterke basis voor de jeugd

Positieve ontwikkeling van kinderen en jongeren

De transformatie van het jeugd- en sociale stelsel is in volle gang. Een grote uitdaging, die alleen kans van slagen heeft als er sprake is van een sterke basis. Een veelzijdige opvoed- en opgroeiomgeving, waarin álle kinderen en jongeren gezond, veilig en kansrijk opgroeien in de eigen omgeving en de beste kansen krijgen om zo goed mogelijk mee te doen in de samenleving. Ook kinderen en jongeren die extra ondersteuning nodig hebben.

Een sterke basis voorkomt dat gewone, alledaagse opgroei- en opvoedproblemen uitgroeien tot ernstige problemen. Het resultaat? Een betere balans tussen door de overheid gefinancierde zorg en dienstverlening én de eigen kracht van burgers, gezinnen en hun sociale netwerk. Een sterke basis vereist een stevige rol van gemeenten. De Jeugdwet stelt dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het versterken van het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen en kinderopvang.

Erasmus+ Jeugd: Kansen voor gemeenten

Erasmus plusHet Europese subsidieprogramma Erasmus+ Jeugd biedt niet alleen kansen aan jongeren en jongerenwerkorganisaties, maar ook aan gemeenten, jeugdzorginstellingen en vrijwilligersorganisaties. Een voorbeeld uit de praktijk:

Samen opvoeden in de wijk

Laat je inspireren

Hoe versterk je als gemeente de pedagogische kracht in de wijk, zodat kinderen en ouders eerder ondersteund worden en het risico op problemen of duurdere zorg op latere leeftijd vermindert?

Marlieke de Groot (gemeente Rotterdam) en Dienke van Dijk (gemeente Bunschoten) delen hun ervaringen. Tom van Yperen (expert jeugdbeleid NJi) legt uit hoe je het kwaliteitsmodel kunt gebruiken om samen opvoeden in de wijk te bevorderen.

Vragen?

Marja Valkestijn is contactpersoon.

Foto Marja  Valkestijn

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.