• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Slachtoffers loverboys

Risicoprofiel slachtoffers

Hoe wordt iemand slachtoffer?

Onderliggende en complexe problematiek

Slachtoffer worden van een loverboy of mensenhandelaar hangt samen met traumatische levensgebeurtenissen en persoonlijkheidskenmerken. Uit onderzoek blijkt dat veel slachtoffers een achtergrond hebben van huiselijk geweld en kindermishandeling, waaronder seksueel misbruik. Er is onder slachtoffers bijna altijd sprake van meerdere psychi(atri)sche klachten of psychosociale problemen. Ook is vaak sprake van een licht verstandelijke beperking. Mensenhandelaren kiezen hun slachtoffers vaak uit op deze kwetsbare posities.

Leeftijdsfase slachtoffers

Problemen met loverboys komen vooral voor onder slachtoffers in de - vroege - adolescentie. Dit betekent overigens niet dat loverboyproblematiek moet worden gezien als puberteitsproblematiek. De problematiek doet zich voor in een leeftijdsfase die essentieel is voor de ontwikkeling van jongeren. Dit vormt een ernstige bedreiging voor hun sociaal-emotionele, cognitieve, seksuele en persoonlijkheidsontwikkeling. 

Vijf profielen van meisjes slachtoffers

Vaak wordt uitgegaan van vijf profielen van slachtoffers van loverboys. Dit zijn ook risicoprofielen voor meisjes die nog geen slachtoffer zijn.

  • Faseproblematiek: meisjes met heftig pubergedrag (uit de hand gelopen conflicten met ouders, leven tussen twee culturen, foute jongen op fout moment ontmoet).
  • Zeer beïnvloedbare meisjes: bijvoorbeeld meisjes met een lichte verstandelijke beperking,
    bepaalde psychiatrische beelden of een jongere met een afhankelijkheidsstoornis in ontwikkeling of naïviteit als gevolg van een zeer beschermde opvoeding (door religie, taboe seksualiteit, cultuur, type ouder).
  • Getraumatiseerde meisjes: meisjes met traumatische ervaringen zoals door seksueel misbruik.
  • Multi-problem: ouders en dus ook kind hebben op verschillende gebieden langdurig problemen zoals: verslaving, psychiatrie, vroege hechtingsproblemen, seksueel misbruik en andere trauma's, zwervend, schulden, huiselijk geweld.
  • Eergerelateerd: meisjes uit gezinnen waarin eer voorop staat waardoor ze bijvoorbeeld chantabel kunnen zijn wanneer zij met een jongen naar bed zijn geweest.

Vermoedt u dat iemand slachtoffer is van een loverboy of mensenhandelaar? Lees meer over signalering of melding en registratie.

Bronnen

  • Dijke, A. van, F. Lamers, M. Talhout (2012). Wie zijn de meiden van Asja? De gang naar de jeugdprostitutie. Amsterdam: SWP.
  • Deth, A. van, L. Repetur, O. Storms (2013). Registratie slachtoffers loverboys in de jeugdsector. Utrecht: Movisie.
Vragen?

Josine Holdorp is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.