• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Slachtoffers loverboys

Cijfers over slachtoffers van loverboys

Kerncijfers

In 2015 zijn 119 slachtoffers van loverboytechnieken geregistreerd. Alle aangemelde slachtoffers zijn vrouw en de meeste hebben de Nederlandse  nationaliteit. Het aantal mogelijke slachtoffers van loverboytechnieken schommelt de laatste drie jaar. In 2013 ging het om 196 gevallen, in 2014 om 216 gevallen en in 2015 is het aantal gedaald naar 119. De meeste slachtoffers zijn in de leeftijdsgroep van 15 t/m 17 jaar (46 in 2015) gevolgd door 18 t/m 20 jarigen (37 slachtoffers). 12 mogelijke slachtoffers zijn jonger dan 14 jaar (CoMensha, 2016).

 

Laatst bewerkt: 19 januari 2017


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

  • CoMensha (2016). Jaaroverzicht. het beeld van 2015. Amersfoort: Co Mensha

 

Slachtoffers van mensenhandel (2015)

In 2015 zijn 291 geregistreerde minderjarige slachtoffers van mensenhandel. De grootste groep minderjarige slachtoffers bestaat, met 235,  uit jongeren tussen 15 en 18 jaar.  Hiervan zijn 221 meisje.  56 slachtoffers zijn jonger dan 15 jaar. In de leeftijd van 18 t/m 23 zijn 367 meldingen gedaan van slachtoffers van mensenhandel (CoMensha 2016).

Van de minderjarige slachtoffers van mensenhandel zijn in 2015 144 slachtoffer van seksuele uitbuiting. Dat is ongeveer de helft van alle meldingen. 3 minderjarigen zijn slachtoffer buiten de seksindustrie. Van 144 (voornamelijk buitenlandse) minderjarigen is de uitbuitingsvorm onbekend. De meeste minderjarige slachtoffers hebben de Nederlandse nationaliteit (Monitor mensenhandel, 2016).

De Nationale Rapporteur mensenhandel meldt bij deze gegevens dat het op grond van beschikbare gegevens onmogelijk is met zekerheid vast te stellen hoe groot het werkelijke aantal slachtoffers mensenhandel is.  CoMensha- het landelijke coördinatiecentrum tegen mensenhandel-  registreert aanmeldingen van mogelijke slachtoffers van mensenhandel maar is afhankelijk van o.a. politie en Koninklijke Marechaussee voor levering van informatie. Lang niet alle slachtoffers zijn in beeld. Ook worden aantal meldingen beïnvloedt door bijvoorbeeld prioritering en capaciteit  binnen politie en/of marechaussee. Zo heeft, binnen de Koninklijke Marechaussee, door de instroom van vluchtelingen momenteel mensensmokkel prioriteit waardoor minder meldingen binnen komen van slachtoffers van mensenhandel (Nationaal Rapporteur Mensenhandel, 2016). 

 

.  

Laatst bewerkt: 19 januari 2017


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

  • CoMensha (2016). Jaaroverzicht. Het beeld van 2015. Amersfoort: CoMensha.
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Monitor mensenhandel. Cijfers mogelijke slachtoffers 2011-2015. Den Haag: Nationaal Rapporteur 2016.
Vragen?

Josine Holdorp is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.