• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Scheiding

Wanneer ouders scheiden maken kinderen per definitie een periode van veel veranderingen mee. Wat voor gevolgen heeft dat voor de kinderen? En wat betekent dat voor de ouders, de opvoeding en het contact tussen ouders en kinderen?

Gescheiden gezinnen gezocht voor onderzoek

Draag bij aan nieuwe kennis over de ontwikkeling van kinderen

Bent u korter dan 1,5 jaar uit elkaar of gaat u bijna scheiden en heeft u minstens één kind tussen de 8 en 16 jaar? Of kent u iemand anders in deze situatie die mogelijk mee zou willen doen? De Universiteit Utrecht zoekt gescheiden gezinnen voor een onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen nadat hun ouders uit elkaar gaan. Kinderen krijgen een beloning voor deelname en vinden het over het algemeen leuk of zelfs fijn om mee te doen aan dit soort onderzoek. U hoeft voor het onderzoek niet naar Utrecht te komen. Meer informatie en een aanmeldformulier vindt u op: www.gezinsrelaties-na-scheiding.nl.

Wegwijzer Kind en scheiding

In Nederland worden diverse preventieve programma’s aangeboden voor kinderen die met een scheiding geconfronteerd zijn. In die programma's wordt groepsgewijs stilgestaan bij de impact van een scheiding op het gezin en manieren om hiermee om te gaan. De Wegwijzer Kind en scheiding bevat beschrijvingen en kenmerken van deze programma's en andere initiatieven waarbij kinderen uitdrukkelijk betrokken worden.

Naar de Wegwijzer

Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft samen met de Universiteit Utrecht de richtlijn Scheiding en problemen van kinderen ontwikkeld voor beroepskrachten in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Bij de ontwikkeling zijn wetenschappers, praktijkprofessionals en ervaringsdeskundigen betrokken geweest. De richtlijn is gemaakt in opdracht van de beroepsverenigingen NIP. NVO en BPSW en is momenteel in herziening. De publicatie van de herziene richtlijn wordt verwacht najaar 2019.

Vragen?

Anneke van As is contactpersoon.

Foto Anneke van As

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.