• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Samenwerken in de wijk

Wijkteams en andere varianten

Opvoedingsondersteuning en jeugdhulp moeten goed bereikbaar en snel beschikbaar zijn. Gemeenten zijn daar verantwoordelijk voor. Wat voorheen de eerstelijnshulp was, is in veel gemeenten nu georganiseerd in (sociale) wijkteams, buurtteams of wijknetwerken. Al dan niet met een apart team voor jeugd. Dit zijn veelal multidisciplinaire teams, opgezet met beroepskrachten uit verschillende instellingen. Deze teams houden zich bezig met preventie en ondersteuning en bieden daarnaast vaak ook lichte hulp en toegang tot gespecialiseerde hulp.

Er zijn ook gemeenten die het anders regelen door bijvoorbeeld de taken van een bestaande instantie, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin of een welzijnsorganisatie uit te breiden. Welke variant er ook gekozen wordt, het gaat altijd om het samenwerken in de wijk met andere instellingen met als doel ondersteuning en hulp integraler en dichter bij het kind en gezin te organiseren.

Vragen?

Nikki Udo is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.