• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Samenwerken in de wijk

Wijkteams en andere varianten

Opvoedingsondersteuning en jeugdhulp moeten goed bereikbaar en snel beschikbaar zijn. Gemeenten zijn daar verantwoordelijk voor. Wat voorheen de eerstelijnshulp was, is in veel gemeenten nu georganiseerd in (sociale) wijkteams, buurtteams of wijknetwerken. Al dan niet met een apart team voor jeugd. Dit zijn veelal multidisciplinaire teams, opgezet met beroepskrachten uit verschillende instellingen. Deze teams houden zich bezig met preventie en ondersteuning en bieden daarnaast vaak ook lichte hulp en toegang tot gespecialiseerde hulp.

Er zijn ook gemeenten die het anders regelen door bijvoorbeeld de taken van een bestaande instantie, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin of een welzijnsorganisatie uit te breiden. Welke variant er ook gekozen wordt, het gaat altijd om het samenwerken in de wijk met andere instellingen met als doel ondersteuning en hulp integraler en dichter bij het kind en gezin te organiseren.

Integraal werken in de wijk

Deel je vragen en knelpunten

Een alleenstaande moeder met verslavingsproblemen en schulden. Een kind dat thuis het huishouden moet runnen en van school verzuimt. Waarschijnlijk werk je steeds intensiever samen met andere professionals in de wijk, om mensen met meervoudige vragen goed te kunnen helpen. Hoe richt je dat goed in? En waar loop je tegenaan? Deel je vragen en knelpunten.

Aansluiting basiszorg en specialistische hulp

Learn and share

Hoe zorg je dat kinderen zo snel mogelijk specialistische jeugdhulp krijgen als ze die nodig hebben? En welke succesfactoren zien gemeenten, professionals en cliënten in de aansluiting tussen basiszorg en specialistische jeugdhulp? Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een kleinschalige landelijke en regionale verkenning.

Samenwerken in de wijk
Publicatie

Toeval bestaat niet

Goede voorbeelden van teams die aangeven dat samenwerking tussen actieve bewoners en het sociaal (wijk)team goed verloopt. In de vorm van vier verhalen over de waarde van gewone gesprekken, over kracht zien in kwetsbare mensen en over als team je plan trekken, samen met bewoners.

Toolbox voor wijkteams

De toolbox Wijkteams werken met jeugd biedt een overzicht van kennis voor professionals die in een wijkteam werken met kinderen, opvoeders en gezinnen. Bijvoorbeeld over veiligheid thuis en op school, problematisch gedrag en ouderschap. Het gaat om kennis over wat werkt in de hulp aan kinderen, opvoeders en gezinnen, maar ook over de hulpmiddelen die daarbij bruikbaar zijn.

Vragen?

Nikki Udo is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.