• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Preventief jeugdbeleid

Wet- en regelgeving

Er zijn vijf wetten waarin preventie een rol speelt. Dit zijn de Wet publieke gezondheidszorg (Wpg), de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Verschillende van deze wetten zijn ook van toepassing op jeugd.

Gemeenten zijn vanuit de Wpg verantwoordelijk voor onder andere de jeugdgezondheidszorg. Vanuit de Wmo 2015 zijn ze verantwoordelijk voor het bevorderen van maatschappelijke participatie. Dit kan bijdragen aan gezondheidswinst en welbevinden. Ook wordt er een actieve inzet verwacht op het gebied van preventie en vroegsignalering. Dit om te voorkomen dat mensen gebruik moeten maken van  zwaardere vormen van langdurige, maatschappelijke ondersteuning.

Vanuit de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Zij moeten de kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclasseringsmaatregelen bekostigen. Meer preventie maakt daarnaast deel uit van één van de transformatiedoelen in de Jeugdwet. Het eerste transformatiedoel is: meer preventie, meer eigen verantwoordelijkheid, meer benutten van ‘eigen kracht’ en het sociale netwerk van gezinnen.

Vragen?

Marielle Balledux is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.