• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Pedagogische basisvoorzieningen

Samen om het kind

Een gezonde, veilige en stimulerende opvoed- en opgroeiomgeving voor alle kinderen en jongeren, waarin zij de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen. Dát is het idee achter een sterke basis. Dat vraagt om een actieve houding van pedagogische basisvoorzieningen zoals onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, welzijn, sport en cultuur. Een houding waarbij organisaties verder kijken dan hun kerntaken en de krachten bundelen. Zij leggen meer nadruk op participatie en het voorkomen dat alledaagse opgroei- en opvoedvragen uitgroeien tot serieuze problemen.

Praat mee over positieve ontwikkeling en jeugdwelzijn

Op Kennisnet Jeugd wisselt het Nederlands Jeugdinstituut kennis en ervaringen uit de praktijk uit. Via dat platform en bijeenkomsten willen we te weten komen wat het werkveld wil bereiken op het gebied van basisvoorzieningen. Op welke manier kun je, in onderlinge afstemming, op een efficiënte en effectieve manier de positieve ontwikkeling van kinderen stimuleren.

Neem ook deel aan de werkgroepen:

Vve-programma's: obstakels of houvast?

Er is veel onderzoek gedaan naar de opbrengsten van programma's voor voor- en vroegschoolse educatie (vve): zijn ze wel effectief? Maar ook de stem van het werkveld is van belang in de discussie over het nut van deze programma's. Wat vinden de professionals: vormt het gebruik van programma’s een obstakel of zijn ze juist een houvast?

Lees meer:

Samen opvoeden in de wijk

Laat je inspireren

Hoe versterk je als gemeente de pedagogische kracht in de wijk, zodat kinderen en ouders eerder ondersteund worden en het risico op problemen of duurdere zorg op latere leeftijd vermindert?

Marlieke de Groot (gemeente Rotterdam) en Dienke van Dijk (gemeente Bunschoten) delen hun ervaringen. Tom van Yperen (expert jeugdbeleid NJi) legt uit hoe je het kwaliteitsmodel kunt gebruiken om samen opvoeden in de wijk te bevorderen.

Biedt dit dossier de informatie die u zoekt? We horen het graag.

Vragen?

Japke Schonewille is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.