• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Onderwijs-zorgarrangementen

Sommige kinderen hebben naast ondersteuning in het onderwijs ook jeugdhulp en/of zorg nodig. Alleen dan kunnen ze zich fysiek en mentaal optimaal ontwikkelen. Voor die leerlingen bestaat het onderwijs-zorgarrangement (oza). Een onderwijs-zorgarrangement combineert onderwijs en zorg en is een integrale samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulp en/of zorg. Dit is altijd maatwerk: de behoefte van een leerling of groep leerlingen bepaalt de aard van het arrangement.

In dit dossier vinden gemeenten, schoolbesturen, mbo-instellingen, jeugdhulporganisaties, zorgverzekeraars, zorgkantoren en samenwerkingsverbanden (SWV’s) informatie over onderwijs-zorgarrangementen. Wat houdt het in? Wie heeft er baat bij? Hoe worden ze opgezet? En wat betekent een arrangement als je er in de praktijk mee werkt? Er is daarnaast uitgebreid aandacht voor de rol van de verschillende organisaties en u vindt er praktijkvoorbeelden, handreikingen en praktische instrumenten.

Oza's in ontwikkeling

In samenwerking met onder andere het LECSO, ondersteunt het NJi professionals, beleidsmakers en bestuurders vanuit onderwijs, gemeente en instellingen bij het vormgeven en verder ontwikkelen van onderwijs-zorgarrangementen.

Dit gebeurt via verschillende activiteiten. Denk aan kennis en praktische tools ontwikkelen, een regioplan opstellen, advies op maat bieden en het organiseren van landelijke werkbijeenkomsten waar de uitwisseling van kennis en ervaring centraal staat.

Vragen? Neem contact op met Joanne van den Eijnden.

Praktijkvoorbeelden

Onderwijs-zorgarrangementen zijn er al op veel plaatsen. Hoe zien ze eruit, wat werkt goed en wat zijn aandachtspunten voor gemeenten en samenwerkingsverbanden? Het Nederlands Jeugdinstituut verzamelt inspirerende praktijkvoorbeelden van goed werkende onderwijs-zorgarrangementen.

Vragen?

Joanne van den Eijnden is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.