Onderwijs-zorgarrangementen

Een onderwijs-zorgarrangement (oza) combineert onderwijs en zorg en is een integrale samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulp en/of zorg. Dit is altijd maatwerk. In dit dossier vinden onder meer gemeenten, schoolbesturen, jeugdhulporganisaties en samenwerkingsverbanden informatie over oza's en de rol van de verschillende samenwerkingspartners, ouders en kinderen.

A3-plaat: Samen kom je verder!

Hoe geven intern begeleiders en jeugdhulpverleners hun samenwerking op school vorm?

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft in samenwerking met de gemeente Amstelveen een speciale plaat ontwikkeld. 

Met behulp van de plaat kunnen de intern begeleider en jeugdhulpverlener afspraken met elkaar maken over hun samenwerking, daarover in gesprek blijven én daarop terugkijken.

Gespreksmap zorg en onderwijs

Zorg voor kinderen met ernstige verstandelijke/meervoudige beperkingen
Screenshot van Gespreksmap zorg en onderwijs

Goed maatwerk vraagt om goede samenwerking. Om daarvoor de basis te leggen kunnen scholen de Gespreksmap gebruiken. De map stelt de vragen en scholen formuleren samen met alle partners de antwoorden.

Dit is versie 2 van de Gespreksmap. Feedback van gebruikers is hierin verwerkt. Uw feedback blijft van harte welkom. Geef uw ervaringen door via info@nji.nl.

Ondersteuning van het NJi

Het Nederlands Jeugdinstituut helpt en ondersteunt, in samenwerking met onder andere LECSO, op verschillende manieren bij het (verder) ontwikkelen en borgen van onderwijs-zorgarrangementen.

Denk aan het ontwikkelen van kennis en praktische tools, advies op maat, en het organiseren van landelijke werkbijeenkomsten om kennis en ervaring uit te wisselen.

Vragen?

Wendy Kunst is contactpersoon.

Foto Wendy  Kunst

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies