• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Monitoring

Wie kan monitoren?

Professionals kunnen hun eigen werk monitoren. Onderzoek toont aan dat monitoring kan bijdragen aan kwaliteitsverbetering op elk van de volgende drie niveaus: cliënt, organisatie, samenleving.

Client

De vragenlijsten en monitors waarmee gegevens worden verzameld zijn in de eerste plaats bedoeld om het handelen van de professional te ondersteunen, bijvoorbeeld bij het beslissen welke hulp er nodig is, om te checken of de veiligheid van een kind in het geding is of om na te gaan of er sprake is van vooruitgang. De gegevens die cliënten aanleveren, worden besproken met de cliënten zelf en op die manier benut in de hulpverlening. Aan het begin van de hulpverlening levert dit informatie op over de hulpvraag. Tijdens het proces en aan het einde van de hulp biedt het inzicht in de resultaten zoals de cliënten zelf die ervaren. Indien nodig kan de behandeling op basis hiervan worden bijgesteld.

Organisatie

Wanneer deze individuele cliëntgegevens samengevat worden op team- en organisatieniveau, ontstaat er voor organisaties relevante informatie om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Bijvoorbeeld over bij welke cliënten goede resultaten worden behaald en bij welke groepen de resultaten minder zijn en over de tevredenheid van cliënten met vormen van hulp. Ook bieden de gegevens zicht op welke teams het goed doen. De informatie biedt mogelijkheden om inzicht te krijgen in de factoren die bijdragen aan dit succes en aanknopingspunten voor verbeteringen.

Samenleving

Tot slot bieden uit monitoring verkregen gegevens ook informatie voor verantwoording aan financiers en samenleving. De gegevens brengen in beeld of het aanbod voldoende dekkend is. Zicht op de resultaten van verschillende organisaties helpt hen om keuzes te kunnen maken bij de inkoop.

 

Vragen?

Afke Donker is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.