• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Monitoring

Welk instrument gebruik je?

Als je wilt monitoren dan heb je de keus uit diverse instrumenten. Welk instrument kies je dan? De volgende overwegingen spelen een rol bij het maken van een keuze voor een instrument:

Doel

Welke vragen over kwaliteit of effectiviteit wil je met dit instrument beantwoorden?

Doelgroep

Vaak zijn de instrumenten voor een specifieke leeftijdsgroep van toepassing of zijn er verschillende versies van een instrument voor verschillende leeftijden. Bij gestandaardiseerde instrumenten is het van belang om de leeftijd waar het instrument voor bedoeld is strikt te handhaven. De lokale zorg voor jeugd omvat de gezinnen met jeugdigen in leeftijdsgroep van -9 maanden tot 23 jaar. De gekozen instrumenten moeten aansluiten bij de hele leeftijdsrange.

Bruikbaarheid

De energie die je steekt in het meten, moet in verhouding staan tot de geboden hulp. Is er sprake van intensieve, specialistische hulp, dan is het logisch om meerdere en uitgebreidere vragenlijsten af te nemen dan wanneer een ouder met een relatief eenvoudige vraag bij het wijkteam aanklopt.

Kwaliteit

In het algemeen kan de kwaliteit van een instrument omschreven worden als de mate waarin het instrument daadwerkelijk aan zijn doel beantwoordt. Lees meer over de verschillende onderdelen van kwaliteit en over het belang van gevalideerde en gestandaardiseerde instrumenten.

Op de website van het Nederlands Instituut van Psychologen staat meer informatie over de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN), die de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland beschrijft en beoordeelt.

Frequentie metingen

Werken met vragenlijsten en monitors betekent niet dat je altijd alles meet. Er zijn verschillende mogelijkheden als het gaat om hoe vaak en op welke momenten je de instrumenten afneemt:

  • Continu of periodiek
  • 100 procent dekkend of steekproefsgewijs
  • Uitgebreid of trapsgewijs.

Het uitgangspunt bij deze keuzes is: op welke momenten en hoe vaak is het voor de professional zinvol om de instrumenten af te nemen?

Registratie

Als je de registratie op orde hebt, kunnen gegevens goed met elkaar vergeleken worden. Doel is het registratiesysteem zo in te richten, dat registreren professionals zo min mogelijk extra werk kost. Terwijl gegevens voor meerdere doeleinden worden benut, zouden de gegevens slechts een keer geregistreerd moeten worden.

Vragen?

Afke Donker is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.