• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Monitoring

Monitoring en jeugdbeleid

Gemeenten kunnen hun activiteiten plaatsen in een verbetercyclus: de gemeentelijke beleidscyclus. Met behulp van cijfers krijgt de gemeente een beeld van de resultaten van de beleidsinspanningen. Die verbetercyclus wordt toegelicht in het dossier Transformatie jeugdhulp: Kwaliteitsmodel Jeugdhulp.

Outcome-(of resultaat-) indicatoren leveren niet het enige, maar wel een belangrijk zicht op de kwaliteit van de voorzieningen. Dit wordt verder toegelicht in de notitie Outcome in zicht en in de oratie Met kennis oogsten.

Beleidsmaatregelen

In veel jeugdmonitors worden gewenste doelen van het jeugdbeleid in beeld gebracht. In die zin zijn ze ook op te vatten als prestatie-indicatoren, omdat ze de resultaten van jeugdbeleid in beeld moeten brengen. Dat beleid bestaat bijvoorbeeld uit maatregelen gericht op:

  • Toename van gezond gedrag, meer jongeren sporten, minder jongeren hebben overgewicht
  • Afname van het aantal jongeren dat niet deelneemt aan school of arbeid.
  • Afname van het aantal jongeren dat voor het zestiende jaar rookt of drinkt.
  • Afname van het aantal jongeren dat met de politie in contact komt.
  • Afname van het aantal jongeren dat gedrags- of emotionele problemen rapporteert.

Voor het realiseren van deze doelen hebben gemeenten de inzet van burgers en organisaties binnen de gemeente nodig. Er zijn er allerlei instanties die aan gezondheidsbevordering doen, preventiecampagnes uitvoeren, jongeren helpen bij gedrags- en emotionele problemen, herhaling van delinquent gedrag helpen voorkomen en deelname aan school of werk bevorderen.

Daarom zijn ook de indicatoren die iets zeggen over de kwaliteit van de input, realisatie en resultaten van deze voorzieningen relevant.

Vragen?

Afke Donker is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.