• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Monitoring

Inbedding van monitoring in de organisatie

Monitoring uitvoeren vereist niet alleen vaststellen van prestatie-indicatoren en meetinstrumenten. Processen en werkwijzen binnen organisatie moeten erop afgestemd zijn.

Cultuurverandering

Het opzetten van organisatiebrede effectmonitoring is meer dan een technisch-instrumenteel verhaal. Het gaat ook om een cultuurverandering. Het is noodzakelijk om als organisatie de ambities goed in beeld te hebben, een duidelijk plan van aanpak te maken en professionals bij het proces te betrekken. De Best ROM Practice Checklist kan behulpzaam zijn om te bepalen in hoeverre de organisatie al goed op weg is als het gaat om effectmonitoring.

Start met projectgroepen

Bij het opzetten van organisatiebrede effectmonitoring is het raadzaam om een projectgroep op te richten waarin sleutelfiguren participeren die het mandaat hebben om te regelen wat nodig is voor het realiseren van doelen. In kleinere organisaties kan dit ook een persoon zijn.

Bij grotere organisaties is het raadzaam om met een of enkele overzichtelijke delen te beginnen, bijvoorbeeld een afdeling waar veel gemotiveerde professionals werken. Belangrijk is om goede instrumenten te kiezen die aansluiten bij het doel van de effectmonitoring. Verder is het cruciaal om niet alleen gegevens te verzamelen, maar deze ook daadwerkelijk te benutten.

Relevantie voor de professional

Het werken met instrumenten wordt bij voorkeur zoveel mogelijk geïntegreerd in het hulpverleningsproces. Wanneer de resultaten van instrumenten niet alleen gebruikt worden voor het beantwoorden van vragen op organisatieniveau, maar ook in de hulpverlening aan cliënten kunnen worden benut, dan is de kans groter dat instrumenten structureel worden gebruikt.

De professional op de werkvloer speelt een grote rol in het verzamelen van de gegevens. Bij de keuze voor een instrument is het dan ook belangrijk om aan te sluiten bij de professional. Hij moet het nut van het instrument inzien, anders is de kans groot dat het verzamelen van de gegevens op korte of langere termijn spaak loopt.

Instrumenten die een professional moet afnemen alleen om cijfers aan een gemeente te kunnen tonen, zijn voor hem niet interessant. Hoe meer het instrument aansluit bij de persoonlijke behoefte van professionals en hoe meer het instrument een ondersteuning is bij het werk van de professional in de dagelijkse praktijk, hoe groter de kans dat professionals gemotiveerd raken en blijven om de gegevens te verzamelen.

Vragen?

Afke Donker is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.