• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Monitoring

Licht verstandelijk beperkte jeugd (jeugd-lvb)

De zorg voor licht verstandelijk beperkte jeugd (lvb-jeugd) kent nog geen vastomlijnde set van prestatie-indicatoren. Het veld gebruikt het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg voor het kwaliteitsbeleid en de monitoring.

De zorg voor lvb-jeugd hanteert een aangepaste variant, een mix van de volgende bronnen:

  • Kerngegevens op organisatieniveau, zoals voert uw instelling een tevredenheidsmeting uit?
  • Kerngegevens op cliëntniveau, zoals wel of geen instemming met zorgplan.
  • De zorg voor lvb-jongeren gebruikt in het verlengde hiervan een eigen, systematische meting van cliënttevredenheid middels de zogeheten c-toets OBC (orthopedagogische behandelcentra).
  • Een kwaliteitskader voor verblijf van jongeren in residentiële voorzieningen, de kwaliteitscriteria van Quality for Children (Q4C).

Voor de monitoring is tot nu toe geen landelijk geldende set afgesproken. Per individuele cliënt kan worden bepaald hoe de kwaliteit van de zorg in beeld wordt gebracht. Bij de verdere ontwikkeling van een landelijke set van prestatie-indicatoren en het daarbij te gebruiken meetinstrumentarium zal prioriteit worden gegeven aan het in beeld brengen van de kwaliteit van:

  • Zorgafspraken en ondersteuningsplan
  • Interventies, effect van behandeling en competenties van medewerkers
  • Multidisciplinaire behandeling en ketensamenwerking

Meer informatie

Vragen?

Afke Donker is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.