• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Monitoring

JeugdzorgPlus

JeugdzorgPlus is hulp voor jongeren met ernstige gedragsproblemen waarvoor de kinderrechter een machtiging gesloten jeugdhulp heeft afgegeven. Het is hulp met dwang en drang voor jongeren die zich aan de noodzakelijke behandeling dreigen te onttrekken. De JeugdzorgPlus-instellingen verzamelen over een langere periode gegevens met de monitor JeugdzorgPlus van en over:

 • De omvang en samenstelling van de doelgroep.
 • De aard en duur van de begeleiding en behandeling.
 • Het resultaat van de begeleiding en behandeling.

Er worden voor een langere periode op verschillende meetmomenten gegevens vastgelegd van de jongeren in de JeugdzorgPlus, tot een half jaar na het verblijf. De monitor JeugdzorgPlus is een vorm van Routine Outcome Monitoring (ROM). Deze methode legt voortgang en resultaten op cliëntniveau routinematig vast. Indicatoren die gebruikt worden om de gegevens te verzamelen, zijn onder meer:

 • Mate van doelrealisatie
  Hiervoor wordt bijgehouden in welke mate de doelen van de hulp volgens de betrokkenen zijn gerealiseerd.
 • Mate van cliënttevredenheid over de resultaten van hulp
  Aan het einde van de hulp wordt met een vragenlijst gemeten in hoeverre de cliënt vindt dat de hulp heeft geholpen.
 • Mate van reguliere beëindiging van de hulp
  Met dit item wordt duidelijk of een hulptraject voortijdig door de cliënt is afgebroken.
 • Mate waarin de ernst van de problematiek is verminderd
  Een meting van het functioneren van het kind en de kwaliteit van de opvoedingsomgeving aan het begin en het einde. Op een aantal indicatoren wordt ook de ontwikkeling zes maanden na de behandeling gevolgd.

Op de website van Jeugdzorg Nederland vindt u meer informatie over de monitor JeugdzorgPlus, de monitor is nog in ontwikkeling.

Vragen?

Afke Donker is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.